BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz

20.000.000 euro.
dofinansowanie służb granicznych
Program oferujący dofinansowanie dotyczące poprawy nadzoru granicznego poprzez wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi w ramach EUROSUR, w tym, w stosownych przypadkach, współpracy z państwami trzecimi (zwłaszcza z krajami sąsiadującymi). Budżet programu wynosi 20.000.000 euro.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
20.000.000 euro.
Wysokość wsparcia:
250.000 euro – 2.500.000 euro, maks. 95%.
Wkład własny:
min. 5%.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Osoby prawne.
2. Podmioty publiczne
z siedzibą w kraju członkowskim uczestniczącym w Funduszu (tj. w dowolnym kraju członkowskim UE z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także w krajach stowarzyszonych w ramach Schengen).
Wnioski muszą być ponadnarodowe, tj. angażować co najmniej dwie organizacje mające siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich uczestniczących w Internal Security Fund Borders and Visa.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wnioski składane w ramach naboru muszą dotyczyć co najmniej jednego z następujących priorytetów:
1. Zbieranie informacji o obrazie sytuacji w danym kraju i automatycznej wymianie informacji przedstawionych w europejskim obrazie sytuacji oraz wspólna analiza przedgraniczna obrazu EUROSUR-u, w celu przeciwdziałania nielegalnym wyjazdom migrantów i wczesnej identyfikacji przemytników, jak przewidziano w planie działania UE przeciwko przemytowi migrantów (EU Action Plan against migrant smuggling).
2. Współpraca między sąsiadującymi państwami członkowskimi oraz państwami członkowskimi z państwami trzecimi (głównie sąsiadującymi) w ramach EUROSUR.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Cel: finansowanie projektów w zakresie wspierania poprawy nadzoru granicznego poprzez wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi w ramach EUROSUR, w tym, w stosownych przypadkach, współpracy z państwami trzecimi (zwłaszcza z krajami sąsiadującymi).
Termin składania wniosków:
7 marca 2019
Więcej informacji:   
Strona internetowa programu
Kontakt:
 
HOME-ISF@ec.europa.eu

Ważne dofinansowanie służb granicznych
Wysokość wsparcia 250.000 euro – 2.500.000 euro, maks. 95%.
Budżet programu 20.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja