EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Posiłek w szkole i w domu – moduł 3

40.000.000 zł.
dofinansowanie szkolnych stołówek
Program przewiduje dotacje dla szkół publicznych przeznaczone na doposażenie stołówek lub wyposażenie jadalni. Premiowane są małe szkoły, w szczególności liczące do 70 uczniów, w których zapewnianie żywienia uczniów jest trudniejsze a także szkoły, które już teraz zapewniają żywienie uczniom (posiłek złożony z dwóch dań gorących przygotowany na miejscu w stołówce szkolnej, lub jadalni, jeżeli szkoła nie dysponuje własną kuchnią).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 40.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 80% kosztów kwalifikowalnych:
– maks. 80.000 zł (doposażenie istniejących stołówek lub zorganizowanie nowych);
– maks. 25.000 zł (wyposażenie jadalni).
Wkład własny: min. 20%.
Partner zagraniczny: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek.
2. Wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.
Wsparcie dla danej szkoły jest udzielane w ramach tylko jednego działania – pierwszego lub drugiego.
Premiowane są:
– małe szkoły, w szczególności liczące do 70 uczniów, w których zapewnianie żywienia uczniów jest trudniejsze,
– szkoły, które zapewniają żywienie uczniom (posiłek złożony z dwóch dań gorących przygotowany na miejscu w stołówce szkolnej, lub jadalni, jeżeli szkoła nie dysponuje własną kuchnią).
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Cele:
– zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
– wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej w zakresie zapewniania uczniom żywienia.
Organy prowadzące szkoły składają wnioski do wojewody. W przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez MKiDN wniosek należy złożyć do tego ministra.
Każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie finansowe w odniesieniu do danej szkoły tylko jeden raz.
Koszty kwalifikowalne:
– usługi remontowo-adaptacyjne (np. malowanie ścian, wymiana posadzki, ułożenie kafelków itp.) służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków;
– niezbędne wyposażenie kuchni w stołówkach szkolnych,
– niezbędne wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, szczególności stoły, krzesła, zastawę stołową, tace, kosze na odpady, termosy gastronomiczne.
Termin składania wniosków:
15 kwietnia 2019 (wnioski szkół do organów prowadzących)
30 kwietnia 2019 (wnioski organów prowadzących do wojewodów)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/edukacja/mamy-dodatkowe-pieniadze-na-doposazenie-remont-stolowek-i-jadalni-w-szkolach-podstawowych
Kontakt:  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
T: 22 34-74-228

Ważne dofinansowanie szkolnych stołówek
Wysokość wsparcia do 80% kosztów kwalifikowalnych: - maks. 80.000 zł (doposażenie istniejących stołówek lub zorganizowanie nowych); - maks. 25.000 zł (wyposażenie jadalni).
Budżet programu 40.000.000 zł.
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja