AKTUALNE TEMATY

Dotacje na szkolne stołówki i jadalnie już w 2019 roku

Minister Edukacji Narodowej przekazała do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Program ma być realizowany w latach 2019-2023.
W ramach programu przewidziano dotacje dla szkół publicznych przeznaczone na doposażenie szkolnych stołówek i jadalni. Zgodnie z projektem rozporządzenia premiowane będą małe szkoły (w szczególności liczące do 70 uczniów), w których zapewnianie żywienia uczniów jest trudniejsze a także szkoły, które już teraz zapewniają żywienie uczniom (posiłek złożony z dwóch dań gorących przygotowany na miejscu w stołówce szkolnej lub jadalni, jeżeli szkoła nie dysponuje własną kuchnią).
Projekt rozporządzenia określa również maksymalne kwoty dofinansowania:
– 80.000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
– 25.000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków

Źródło: men.gov.pl