INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

WiFi4EU

14.205.000 euro.
DOFINANSOWANIE WIFI W GMINACH
Program oferujący dotacje o wartości 15.000 euro przeznaczone na zakup i instalację sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place. Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjatywy ma być bezpłatne, nie może być poprzedzone reklamami i nie może wiązać się z koniecznością udostępniania danych osobowych do celów komercyjnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 14.205.000 euro.
Wysokość wsparcia: – bon o wartości 15.000 euro, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy z całej Unii Europejskiej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup i instalacja sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska (KE).
Cel: uzyskanie przez każdą wieś i każde miasto w Europie bezpłatnego dostępu do internetu w pobliżu głównych skupisk życia publicznego.
Koszty utrzymania sieci są pokrywane przez gminy.
Etapy składania wniosku:
1. Etap rejestracji: gminy rejestrują się na portalu programu.
2. Etap składania wniosków: w ramach każdego naboru do rozdania jest określona liczba bonów rozdzielanych zgodnie z kolejnością zgłoszeń – nabór na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”.
3. Etap przyznania bonów: KE ogłasza, dbając przy tym o równomierne rozłożenie geograficzne, nazwy gmin, które otrzymają finansowanie. Każdy kraj uczestniczący w programie otrzymuje co najmniej 15 bonów.
Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjatywy ma być bezpłatne, nie może być poprzedzone reklamami i nie może wiązać się z koniecznością udostępniania danych osobowych do celów komercyjnych.
Środki są przyznawane wyłącznie sieciom, które nie powielają w tej samej przestrzeni publicznej istniejących bezpłatnych prywatnych lub publicznych ofert takiej samej jakości.
Termin składania wniosków:
3 czerwca (od godz. 13:00) – 4 czerwca 2020 (do godz. 17:00)
Źródło / Więcej informacji:  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-new-call-date-announced-1
Kontakt:  
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

Ważne DOFINANSOWANIE WIFI W GMINACH
Wysokość wsparcia - bon o wartości 15.000 euro, 100%.
Budżet programu 14.205.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}