INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

WiFi4EU

42.000.000 euro.
dofinansowanie wifi w gminach
Program oferujący dotacje o wartości 15.000 euro przeznaczone na zakup i instalację sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place. Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjatywy ma być bezpłatne, nie może być poprzedzone reklamami i nie może wiązać się
z koniecznością udostępniania danych osobowych do celów komercyjnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 42.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: – bon o wartości 15.000 euro, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy z całej Unii Europejskiej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup i instalacja sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska (KE).
Cel: uzyskanie przez każdą wieś i każde miasto w Europie bezpłatnego dostępu do internetu w pobliżu głównych skupisk życia publicznego.
Koszty utrzymania sieci są pokrywane przez gminy.
Etapy składania wniosku:
1. Etap rejestracji: gminy rejestrują się na portalu programu.
2. Etap składania wniosków: w ramach każdego naboru do rozdania jest określona liczba bonów rozdzielanych zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
3. Etap przyznania bonów: KE ogłasza, dbając przy tym o równomierne rozłożenie geograficzne, nazwy gmin, które otrzymają finansowanie. Każdy kraj uczestniczący w programie otrzymuje co najmniej 15 bonów.
Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjatywy ma być bezpłatne, nie może być poprzedzone reklamami i nie może wiązać się z koniecznością udostępniania danych osobowych do celów komercyjnych.
Środki są przyznawane wyłącznie sieciom, które nie powielają w tej samej przestrzeni publicznej istniejących bezpłatnych prywatnych lub publicznych ofert takiej samej jakości.
W ramach naboru zostanie rozdysponowanych 2.800 bonów. Przyznawanie dotacji odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
1 lutego 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.wifi4eu.eu/#/home
Kontakt:  
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en


Ważne dofinansowanie wifi w gminach
Wysokość wsparcia - bon o wartości 15.000 euro, 100%.
Budżet programu 42.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja