AKTUALNE TEMATY

15 tysięcy euro na instalację hotspotów w gminach – bardzo krótki nabór wniosków

Komisja Europejska ogłosiła termin kolejnego naboru wniosków w ramach programu WiFi4EU przewidującego dotacje dla gmin na zakup sprzętu do hotspotów i jego instalację. Ogłoszony nabór jest bardzo krótki – rozpoczyna się 19 września o godz. 13.00 i będzie trwał do 20 września 2019 r. do godz. 17.00. Budżet naboru to 26.700.000 euro.
W ramach niniejszej rundy programu zostanie rozdysponowanych 1780 dotacji po 15.000 euro.
Ogłoszony konkurs jest pierwszym tegorocznym naborem wniosków w ramach programu.
W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na zakup i instalację sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place. Późniejsze koszty utrzymania sieci są pokrywane przez gminy.
Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjatywy ma być bezpłatne, nie może być poprzedzone reklamami oraz wiązać się z koniecznością udostępniania danych osobowych do celów komercyjnych.
Środki finansowe są przyznawane wyłącznie sieciom, które nie powielają w tej samej przestrzeni publicznej istniejących bezpłatnych prywatnych lub publicznych ofert takiej samej jakości.
Przyznawanie dotacji odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, dlatego też tak ważne jest jak najszybsze przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej programu.
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków
Strona internetowa programu

Źródło: ec.europa.eu

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}