BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

POIR 3.2.1 Badania na rynek

850.000.000 zł.
dotacje na wdrażanie badań naukowych w firmach
Dotacje na opracowanie i wdrożenie innowacyjnego pomysłu na rynek przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Celem programu jest połączenie świata nauki i gospodarki. Ze środków programu firmy mogą sfinansować prace badawczo-rozwojowe albo zakupić wyniki prac B+R. Rezultatem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 850.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 20-70% (zgodnie z  możliwą do  przyznania intensywnością pomocy)
maks. 20.000.000 zł,
maks. wsparcie usług doradczych = 500.000 zł,
maks. wsparcie prac eksperymentalnych = 450.000 zł.
Wartość projektu: od 1.000.000 zł do 50.000.000 euro.
Wkład własny: 30-80%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług).
Preferowane będą projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację.
Nie przewiduje się finansowania dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
W ramach działania finansowane są projekty dotyczące wdrożeń wyników prac B+R (własnych lub zakupionych) w przedsiębiorstwach.
Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest posiadanie przez przedsiębiorcę praw do wartości niematerialnych i prawnych (np. patentu, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej), będących istotą wdrożenia.
Celem wdrożenia jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowych lub procesowych.
Celem poddziałania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług). Instrument jest komplementarny do wsparcia oferowanego w I osi POIR i zapewnia środki na realizację wdrożeń projektów badawczych.
Zapewnienie w ramach programu środków na  wdrożenia ma stanowić dodatkową, poza  wsparciem samych prac B+R w I osi priorytetowej, zachętę do podjęcia się realizacji prac badawczych. Instrument znacznie zwiększy efektywność wsparcia udzielonego na etap badawczy projektów, gdyż umożliwi faktyczne wdrożenie opracowanych pomysłów i wprowadzenie oferty na  rynek. Udostępnienie wsparcia publicznego w tym obszarze jest istotne także z uwagi na brak na rynku komercyjnym instrumentów finansowych obejmujących ryzykowne inwestycje dotyczące wdrożeń prac B+R.
Termin składania wniosków:
31 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek
https://www.startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/zglos-sie-do-kolejnej-edycji-programu-badania-na-rynek/
Kontakt:  
http://www.poir.gov.pl/strony/kontakt/

Ważne dotacje na wdrażanie badań naukowych w firmach
Wysokość wsparcia 20-70% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) maks. 20.000.000 zł, maks. koszt usług doradczych = 500.000 zł, maks. koszt prac eksperymentalnych = 450.000 zł.
Budżet programu 850.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}