AKTUALNE TEMATY

MSWiA ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Razem bezpieczniej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Program jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce i wspiera projekty związane z ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
Budżet programu wynosi 6.000.000 złotych.
W programie wskazano 4 główne cele szczegółowe:
– bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
– bezpieczne przejścia dla pieszych,
– przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży,
– edukacja dla bezpieczeństwa.
Środki w ramach programu zostały podzielone w następujący sposób:
I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł.
Maksymalnie 4  projekty z każdego województwa w tym:
– 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1  – łączna kwota dofinansowania – 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
– 1 projekt na cel priorytetowy 1a  – budowa miasteczek ruchu drogowego – łączna kwota dofinansowania 300 000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
– 1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.
II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania – 3.000.000 zł.
Maksymalnie 12  projektów z każdego województwa w tym:
– 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2  – łączna kwota dofinansowania – 2.200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
– 3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym  – łączna kwota dofinansowania – 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym  – łączna kwota dofinansowania – 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 2 mikroprojekty- 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.
III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży– łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł.
Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:
– 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3  – łączna kwota dofinansowania –500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
– 1 projekt na cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 1 projekt na cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 1 mikroprojekt – 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.
IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1.000.000 zł.
Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:
– 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4  – łączna kwota dofinansowania – 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
– 1 projekt na cel priorytetowy 4a- Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 1 projekt na cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 1 mikroprojekt- 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.
Maksymalne kwoty dofinansowania:
100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a  – budowa miasteczek ruchu drogowego.
50.000zł   – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych.
25.000 zł   – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców).
Terminy składania wniosków w poszczególnych województwach zostaną ustalone przez właściwe miejscowo urzędy wojewódzkie.
Termin przekazania wniosków przez wojewodów do MSWiA został ustalony na 25 stycznia 2019 r.
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie organizatora konkursu

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (mswia.gov.pl), Komunikat z dnia 28.11.2018.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}