AKTUALNE TEMATY

MSWiA ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Razem bezpieczniej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Program jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce i wspiera projekty związane z ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
Budżet programu wynosi 6.000.000 złotych.
W programie wskazano 4 główne cele szczegółowe:
– bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
– bezpieczne przejścia dla pieszych,
– przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży,
– edukacja dla bezpieczeństwa.
Środki w ramach programu zostały podzielone w następujący sposób:
I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł.
Maksymalnie 4  projekty z każdego województwa w tym:
– 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1  – łączna kwota dofinansowania – 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
– 1 projekt na cel priorytetowy 1a  – budowa miasteczek ruchu drogowego – łączna kwota dofinansowania 300 000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
– 1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.
II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania – 3.000.000 zł.
Maksymalnie 12  projektów z każdego województwa w tym:
– 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2  – łączna kwota dofinansowania – 2.200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
– 3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym  – łączna kwota dofinansowania – 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym  – łączna kwota dofinansowania – 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 2 mikroprojekty- 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.
III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży– łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł.
Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:
– 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3  – łączna kwota dofinansowania –500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
– 1 projekt na cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 1 projekt na cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 1 mikroprojekt – 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.
IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1.000.000 zł.
Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:
– 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4  – łączna kwota dofinansowania – 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
– 1 projekt na cel priorytetowy 4a- Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 1 projekt na cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
– 1 mikroprojekt- 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.
Maksymalne kwoty dofinansowania:
100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a  – budowa miasteczek ruchu drogowego.
50.000zł   – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych.
25.000 zł   – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców).
Terminy składania wniosków w poszczególnych województwach zostaną ustalone przez właściwe miejscowo urzędy wojewódzkie.
Termin przekazania wniosków przez wojewodów do MSWiA został ustalony na 25 stycznia 2019 r.
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie organizatora konkursu

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (mswia.gov.pl), Komunikat z dnia 28.11.2018.