AKTUALNE TEMATY

MIiR: Ponad 6 mld zł na inwestycje w innowacje do rozdysponowania w 2019 r.

W przyszłym roku z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 27 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 6,1 mld zł dotacji. Nowością będzie wsparcie projektów na rzecz dostępności, na które zaplanowano przeznaczyć 190 mln zł. Znamy już harmonogram konkursów w POIR.
Wierzymy, że nowy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój stanie się atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Mamy dla nich ponad 6 mld zł na inwestycje w innowacje – mówi wiceminister Adam Hamryszczak.
Jakie nowości?
W ramach zaangażowania POIR w realizację rządowego Programu Dostępność Plus pierwszy raz zaplanowane zostały konkursy na rzecz projektów dotyczących zwiększania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na ten cel przeznaczono 190 mln zł.
Największą alokację będą miały konkursy dla dostępności na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa oraz badania na rynek – łącznie 150 mln zł.
– Liczymy na to, że nabory dedykowane realizacji programu Dostępność Plus spotkają się z dużym zainteresowaniem firm i przyczynią się do zwiększenia podaży nowoczesnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami – dodał wiceminister Hamryszczak.
Inwestycje w innowacje
Na wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa przeznaczamy 2,74 mld zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi w tym obszarze 7 konkursów.
W przyszłym roku ruszy 9 nowych konkursów na łączną kwotę alokacji 615 mln zł na wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.
Na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach planuje się ogłoszenie 7 nowych konkursów na kwotę alokacji 1,65 mld zł. W Kredycie na innowacje technologiczne kontynuowany będzie konkurs ogłoszony w 2018 r. W badaniu na rynek, oprócz dwóch konkursów ogólnych oraz dotyczących dostępności, zorganizowane zostaną również kolejne dwa konkursy dedykowane wsparciu miast średnich na kwotę 550 mln zł.
2019 rok przyniesie również nowe szanse na dotacje na badania naukowe i prace rozwojowe. Planowane są 4 nowe konkursy na łączną kwotę wsparcia w wysokości minimum 1,1 mld zł. Jednym z nich będzie konkurs na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki z alokacją 750 mln zł.
POIR w liczbach
Wartość wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach POIR wynosi ok. 16,5 mld zł. Z własnych środków przedsiębiorcy przeznaczyli ponad 17,9 mld zł. Łączna wartość inwestycji realizowanych z dofinansowaniem z POIR wynosi zatem 34,4 mld zł.
Około 12 mld zł dofinansowania trafiło do małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie dla przedsiębiorców stanowi ponad 70 proc. wartości podpisanych umów o dofinansowanie w ramach POIR.
Harmonogram POIR na 2019 rok

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), miir.gov.pl. Informacja prasowa z dnia 29.11.2018.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}