20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

Edukacja globalna – regranting dla organizacji pozarządowych

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców. W ramach projektu nie można finansować działań skierowanych do mieszkańców miast powyżej 500.000 mieszkańców (Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania). Realizowane działania powinny wpisywać się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
644.000 zł. Ścieżka B ma alokację minimum 322.000 zł (50% puli przeznaczonej na granty).
Wysokość wsparcia:
100%:
– ścieżka A: 12.000 zł – 40.000 zł, |
– ścieżka B: do 12 000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
1 września – 30 listopada 2024.
Sprawozdanie końcowe należy złożyć do 15 grudnia 2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Stowarzyszenia.
2. Fundacje.
3. Instytucje kościelne.
4. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
5. Spółdzielnie socjalne.
6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit oraz kluby sportowe non-profit będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
7. Niepubliczne szkoły wyższe.
8. Izby gospodarcze.
9. Izby rolnicze.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty edukacyjne skierowane do społeczności w miastach do 500 tys. mieszkańców, promujące świadomość globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, migracje, prawa człowieka, czy sprawiedliwość społeczna.
W ramach programu przewidziano 2 ścieżki grantowe:
Ścieżka A – przeznaczona dla doświadczonych organizacji legitymujących się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej w latach 2019-2024.
Ścieżka B – przeznaczona dla organizacji nieposiadających doświadczenia w realizacji projektów edukacji globalnej lub legitymujących się doświadczeniem w realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej w latach 2019-2024 na kwotę mniejszą niż 40 tys. zł.
Projekty powinny być skierowane do społeczeństwa polskiego, w szczególności do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: – dzieci, młodzież szkolna i rodzice,
– nauczyciele,
– dziennikarze lokalnych mediów,
– studenci.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED).
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Edukacja globalna” to działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.
Cel edukacji globalnej: przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.
Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
– poprawę jakości życia w krajach globalnego Południa,
– ochronę praw człowieka,
– zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
– budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.
Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie.
Termin składania wniosków: 
5 sierpnia 2024, do godz. 12:00
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie FED
Kontakt:
Katarzyna Krzemińska (Koordynatorka Konkursu)
T: +48 601 477 077 w dni robocze w godzi. 10:00-17:00

Temat: GRANTY NA EDUKACJĘ GLOBALNĄ
Wysokość wsparcia: 100%: - ścieżka A: 12.000 zł – 40.000 zł, | - ścieżka B: do 12 000 zł.
Budżet naboru wniosków: 644.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze