KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Wspieranie aktywności międzynarodowej

50.000 zł.
dofinansowanie wyjazdów zagranicznych tancerzy, choreografów i krytyków
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie dotyczące udziału tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców a także menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:50.000 zł.
Wysokość wsparcia:maks. 5.000 zł, 100%.
Wkład własny:0%.
Czas trwania projektu:25.02-30.11.2019.
Partner zagraniczny:TAK
Składanie wniosków przez internet:TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Artyści indywidualni prowadzący zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca lub studenci tańca.
2. Krytycy, badacze, pedagodzy prowadzący działalność zawodową w dziedzinie tańca.
3. Menedżerowie działający w dziedzinie tańca.
Wnioskodawca musi posiadać obywatelstwo polskie.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdy na kwerendy naukowe.
Opis: 
Organizatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.
Cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą oraz wyjazdów na kwerendy naukowe.
W ramach programu nie jest możliwe dofinansowanie kosztów studiów za granicą.
Partnerem projektowym może być:
– zagraniczna instytucja lub organizacja oferująca specjalistyczne szkolenia, warsztaty, seminaria działająca w obszarze tańca;
– zagraniczna instytucja naukowa działająca w obszarze tańca, umożliwiająca przeprowadzenie wnioskodawcy kwerendy naukowej.
Koszty kwalifikowalne:
– przejazdów (z wyłączeniem transportu lokalnego, w tym kosztów biletów komunikacji miejskiej);
– koszty noclegów;
– opłaty za korzystanie z bibliotek, mediatek;
– opłaty za udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach naukowych, warsztatach.
Termin składania wniosków:
7 stycznia 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
7 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji: 
http://imit.org.pl/news/2613/68/Wspieranie-aktywnosci-miedzynarodowej—VII-edycja/d,imit-programy-szczegoly.html
Kontakt: 
Karolina Dziełak-Żakowska – Koordynator Programu
Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca
T: 22 829 20 05
karolina.zakowska@imit.org.pl

Ważne dofinansowanie wyjazdów zagranicznych tancerzy, choreografów i krytyków
Wysokość wsparcia maks. 5.000 zł, 100%.
Budżet programu 50.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja