KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Wspieranie aktywności międzynarodowej

50.000 zł.
DOTACJE DLA TANCERZY, CHOREOGRAFÓW I KRYTYKÓW
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie dotyczące udziału tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców a także menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 50.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 5.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 01.02-30.11.2020.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Artyści indywidualni prowadzący zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca lub studenci tańca.
2. Krytycy, badacze, pedagodzy prowadzący działalność zawodową w dziedzinie tańca.
3. Menedżerowie działający w dziedzinie tańca.
Wnioskodawca musi posiadać obywatelstwo polskie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdy na kwerendy naukowe.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.
Cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą oraz wyjazdów na kwerendy naukowe.
W ramach programu nie jest możliwe dofinansowanie kosztów studiów za granicą.
Partnerem projektowym może być:
– zagraniczna instytucja lub organizacja oferująca specjalistyczne szkolenia, warsztaty, seminaria działająca w obszarze tańca;
– zagraniczna instytucja naukowa działająca w obszarze tańca, umożliwiająca przeprowadzenie wnioskodawcy kwerendy naukowej.
Koszty kwalifikowalne:
– przejazdów (z wyłączeniem transportu lokalnego, w tym kosztów biletów komunikacji miejskiej);
– koszty noclegów;
– opłaty za korzystanie z bibliotek, mediatek;
– opłaty za udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach naukowych, warsztatach.
Termin składania wniosków:
14 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://imit.org.pl/programy/departament-tanca/2898
Kontakt:  
Karolina Dziełak-Żakowska – Koordynator Programu
Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca
T: 22 829 20 05
karolina.zakowska@imit.org.pl

Ważne DOTACJE DLA TANCERZY, CHOREOGRAFÓW I KRYTYKÓW
Wysokość wsparcia maks. 5.000 zł, 100%.
Budżet programu 50.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}