AKTUALNE TEMATY

Ruszył ASOS 2019. 38 milionów złotych na projekty dla seniorów

Dokładnie rok i jeden dzień po ogłoszeniu poprzedniej edycji ASOS ruszyła najnowsza edycja tego programu. Budżet tegorocznego naboru jest identyczny jak w ubiegłym roku i wynosi 40 milionów złotych (w tym 38 mln. zł zostanie przeznaczonych na realizację projektów).
Wnioski o dotacje w ramach programu mogą składać m.in.: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego a wszystkie dofinansowane projekty muszą koncentrować się wokół tworzenia oferty aktywności społecznej uwzględniającej potencjał osób w wieku powyżej 60 lat.
Projekty realizowane w ramach programu mogą być współfinansowane kwotą od 20.000 do 200.000 zł, przy 90% udziale dotacji w ogólnych kosztach kwalifikowalnych projektu. Wkład własny w wysokości co najmniej 10% może zostać wniesiony w formie wkładu finansowego lub osobowego.
– Beneficjentami programu są nie tylko seniorzy, którzy w jesieni swojego życia mogą korzystać z oferty przystosowanej do swoich potrzeb czy kondycji zdrowotnej, ale również młodsze pokolenia, które mogą czerpać z życiowego doświadczenia starszych Polaków – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Wnioski o dofinansowanie można składać do 21 grudnia 2018 r., do godz. 16:00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 15 marca 2019 r.
Dofinansowane projekty mogą być realizowane w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków
Ogłoszenie o konkursie na stronie MRPiPS

Źródło: mrpips.gov.pl, gov.pl.