AKTUALNE TEMATY

Ruszył ASOS 2019. 38 milionów złotych na projekty dla seniorów

Dokładnie rok i jeden dzień po ogłoszeniu poprzedniej edycji ASOS ruszyła najnowsza edycja tego programu. Budżet tegorocznego naboru jest identyczny jak w ubiegłym roku i wynosi 40 milionów złotych (w tym 38 mln. zł zostanie przeznaczonych na realizację projektów).
Wnioski o dotacje w ramach programu mogą składać m.in.: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego a wszystkie dofinansowane projekty muszą koncentrować się wokół tworzenia oferty aktywności społecznej uwzględniającej potencjał osób w wieku powyżej 60 lat.
Projekty realizowane w ramach programu mogą być współfinansowane kwotą od 20.000 do 200.000 zł, przy 90% udziale dotacji w ogólnych kosztach kwalifikowalnych projektu. Wkład własny w wysokości co najmniej 10% może zostać wniesiony w formie wkładu finansowego lub osobowego.
– Beneficjentami programu są nie tylko seniorzy, którzy w jesieni swojego życia mogą korzystać z oferty przystosowanej do swoich potrzeb czy kondycji zdrowotnej, ale również młodsze pokolenia, które mogą czerpać z życiowego doświadczenia starszych Polaków – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Wnioski o dofinansowanie można składać do 21 grudnia 2018 r., do godz. 16:00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 15 marca 2019 r.
Dofinansowane projekty mogą być realizowane w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków
Ogłoszenie o konkursie na stronie MRPiPS

Źródło: mrpips.gov.pl, gov.pl.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}