AKTUALNE TEMATY

MNiSW: Uniwersytet dla każdego. Ponad 170 mln zł dla uczelni na zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

“Akademia kreatywności”, “Politechnika Wielu Pokoleń”, “Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości” oraz “Uniwersytet Seniorom” – to tylko kilka z ponad 200 projektów uczelni z całej Polski, które uzyskały dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił dziś wyniki konkursu “Trzecia Misja Uczelni”.
“Lepsze wykorzystanie potencjału uczelni dla rozwoju lokalnych społeczności, a tym samym zwiększenie możliwości podnoszenia kompetencji przez osoby w każdym wieku to zobowiązanie, które z konsekwencją realizujemy. Wyłonione w konkursie NCBR projekty skierowane są do różnych grup odbiorców, a każdy z nich jest przykładem społecznej odpowiedzialności uczelni” – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. “Ponad 170 mln złotych, które kierujemy na realizację tych projektów w całej Polsce to szansa na rozwój kompetencji i wsparcie konkretnych osób, a jednocześnie inwestycja w przyszłość nas wszystkich – zarówno tę najbliższą, jak i bardziej odległą” – podkreślił wicepremier Gowin.
Uniwersytet dla każdego
“Trzecia Misja Uczelni” to konkurs NCBR, agencji wykonawczej ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wpisujący się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Jego celem jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Dzięki niemu uczelnie mogły przygotować specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego.
“Innowacyjna gospodarka potrzebuje nie tylko dobrze wykształconych specjalistów, inżynierów i ekspertów, ale także kreatywnych, ciekawych świata osób, które są liderami w swoich społecznościach. +Trzecia Misja Uczelni+ to konkurs, który otwiera przed ludźmi w różnym wieku – dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami – możliwości rozwijania pasji czy zdobywania nowych kompetencji. Co jednak ważniejsze, to działanie, dzięki któremu uczelnie mogą odkrywać i wspierać rozwój talentów osób, które mogą z czasem stać się lokalnymi liderami” – mówił prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Społeczna odpowiedzialność nauki x 211
W ogłoszonym w maju tego roku konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o dofinansowanie mogły się starać zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Dofinansowanie uzyskało 211 projektów z całej Polski, a jego łączna wartość to ponad 173,2 mln zł. Najwyżej ocenione projekty to “Uniwersytet Seniorom – nowatorskie podejście w edukacji osób dorosłych” Uniwersytetu Wrocławskiego oraz “Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości” Politechniki Warszawskiej. Wśród wyłonionych projektów znalazły się także projekty takie jak m.in.:
– Trzeci Wiek Technologicznie,
– Zawody przyszłości – rozwój kompetencji młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata,
– Politechnika Wielu Pokoleń,
– Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca,
– Doradcy do Spraw Zdrowienia – wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
– Innowacyjny Obóz Naukowy.
Uczelnie będę realizowały swoje projekty od 12 do 36 miesięcy. Z ich specjalnie przygotowanej oferty skorzysta przynajmniej 30 tysięcy osób. Wyniki konkursu i lista projektów są dostępne są na stronie NCBR (i w załączniku – PAP).
# # #
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), mnsiw.gov.pl. Informacja prasowa z dnia 05.12.2018.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}