AKTUALNE TEMATY

MRPiPS zapowiada nabór do programu „Opieka 75+”

Zgodnie z zapowiedzią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej od 10 grudnia gminy będą mogły składać wnioski o dotacje w ramach tegorocznej edycji programu „Opieka 75+” przewidującego wsparcie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75. roku życia.
Wraz z najnowszą edycją do programu wprowadzono istotne zmiany. Pierwszą z nich jest rozszerzenie adresatów programu o gminy do 60 tys. mieszkańców, które samodzielnie świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Ponadto “Od 2019 roku program będzie skierowany nie tylko to osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (jak było do tej pory), ale też do seniorów, którzy mają rodziny” – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
W przyszłym roku ze wsparcia oferowanego w ramach programu będą mogły skorzystać również te gminy, których realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne założone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Ostateczny termin składania wniosków przez gminy upływa 11 stycznia 2019 r.
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków
Strona internetowa programu

Źródło: mrpips.gov.pl

 

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}