AKTUALNE TEMATY

MRPiPS zapowiada nabór do programu „Opieka 75+”

Zgodnie z zapowiedzią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej od 10 grudnia gminy będą mogły składać wnioski o dotacje w ramach tegorocznej edycji programu „Opieka 75+” przewidującego wsparcie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75. roku życia.
Wraz z najnowszą edycją do programu wprowadzono istotne zmiany. Pierwszą z nich jest rozszerzenie adresatów programu o gminy do 60 tys. mieszkańców, które samodzielnie świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Ponadto “Od 2019 roku program będzie skierowany nie tylko to osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (jak było do tej pory), ale też do seniorów, którzy mają rodziny” – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
W przyszłym roku ze wsparcia oferowanego w ramach programu będą mogły skorzystać również te gminy, których realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne założone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Ostateczny termin składania wniosków przez gminy upływa 11 stycznia 2019 r.
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków
Strona internetowa programu

Źródło: mrpips.gov.pl