AKTUALNE TEMATY

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Razem bezpieczniej”

Można już składać wnioski do kolejnej edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. W 2019 roku na realizację programu zarezerwowano kwotę aż 6 milionów złotych.
W 2019 roku w programie wyszczególniono 4 obszary (cele), w ramach których zostaną przyznane dofinansowania. Na projekty związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, MSWiA przeznaczyło łącznie milion złotych. W tym obszarze może zostać dofinansowana m.in. budowa miasteczek ruchu drogowego. Taką samą kwotę przeznaczono na  przeciwdziałanie zjawiskom patologii / ochronę dzieci i młodzieży. W ramach tego celu MSWiA chce wesprzeć m.in. przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży. Również milion złotych zarezerwowano na projekty edukacji dla bezpieczeństwa, poruszające tematykę bezpieczeństwa nad wodą i w górach oraz uświadamiające zagrożenia korzystania z telefonów komórkowych. Najwięcej – łączną kwotę 3 milionów złotych – zarezerwowano na bezpieczeństwo przejść dla pieszych. W tym zakresie na dofinansowanie mogą liczyć projekty związane z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.
„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce. Program jest kierowany do społeczności lokalnych, które najlepiej wiedzą, z jakimi zagrożeniami mają do czynienia w najbliższej okolicy. Realizacja projektów nie tylko ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa, ale również integruje mieszkańców, którzy działają w lokalnych organizacjach. Wnioski o dofinansowanie mogą składać również samorządy.
Pierwszy etap naboru projektów (etap wojewódzki) odbywa się w terminach wskazanych przez właściwych wojewodów.
Wszystkie informacje szczegółowe oraz komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia można pobrać ze strony: https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedura/procedury-wnioski-i-ins-3/4207,Procedury-wnioski-karty-ocenne-i-instrukcje-0392019-dofinansowanie-projektow-lok.html

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), mswia.gov.pl. Komunikat prasowy z dnia 06.12.2018.

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}