KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia

stypendia na przekwalifikowanie tancerzy
Program ma na celu wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 40.000 złotych.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 40.000 zł netto, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 30 maja 2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Profesjonalni tancerze tańca artystycznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.
Cel: wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.
Koszty utrzymania mogą stanowić maksymalnie 70% całościowego budżetu projektu w okresie nauki oraz 100% budżetu projektu w okresie bezpłatnych praktyk/stażu.
Termin składania wniosków:
15 maja 2019
15 września 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
15 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://imit.org.pl/programy/departament-tanca/2788
Kontakt:  
dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Anna Čemeljić – Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca
Monika Kaszewska – Koordynator programu
reorientacja@imit.org.pl
T: 22 657 20 05

Ważne stypendia na przekwalifikowanie tancerzy
Wysokość wsparcia maks. 40.000 zł netto, 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna