IT, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Urban Innovative Actions

372.000.000 euro
dotacje na współpracę rozwojową miast
Celem programu jest zapewnienie wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie. W programie mogą wziąć udział miasta lub inne podmioty odpowiedzialne za rozwój obszarów miejskich liczących powyżej 50.000 mieszkańców. Dofinansowanie można uzyskać na projekty dotyczące działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 372.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: maks. 20%.
Czas trwania projektu: maks. 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Miasta lub inne podmioty odpowiedzialne za rozwój obszarów miejskich liczących powyżej 50.000 mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions – UIA.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Inicjatywa jest nowym instrumentem Komisji Europejskiej (zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia ws. EFRR) stworzonym w celu zapewnienia wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie.
Tematy naboru wniosków 2018/19:
– Przemiany cyfrowe,
– Zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązań opartych na naturze,
– Ubóstwo miejskie,
– Bezpieczeństwo miejskie.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.uia-initiative.eu/
Kontakt:  
http://www.uia-initiative.eu/contact

 


Ważne dotacje na współpracę rozwojową miast
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Budżet programu 372.000.000 euro
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja