IT, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Urban Innovative Actions

50.000.000 euro.
INNOWACJE NA OBSZARACH MIEJSKICH
Celem programu jest zapewnienie wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie. W programie mogą wziąć udział miasta lub inne podmioty odpowiedzialne za rozwój obszarów miejskich liczących powyżej 50.000 mieszkańców. Dofinansowanie można uzyskać na projekty dotyczące działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 50.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: maks. 20%.
Czas trwania projektu: maks. 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Miasta lub inne podmioty odpowiedzialne za rozwój obszarów miejskich liczących powyżej 50.000 mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions – UIA realizowane w ramach czterech następujących tematów:
– jakość powietrza (air quality);
– gospodarka cyrkulacyjna (circular economy);
– zmiany demograficzne (demographic change);
– kultura i dziedzictwo kulturowe (culture and cultural heritage).
W ramach inicjatywy UIA wspierane są pilotażowe projekty zbyt ryzykowne, aby mogły uzyskać finansowanie ze źródeł tradycyjnych, pod warunkiem, że będą one wysoce innowacyjne i eksperymentalne.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Cel: zapewnienie władzom miejskim w całej Europie środków służących przetestowaniu śmiałych i niesprawdzonych jeszcze koncepcji projektowych dotyczących wzajemnie powiązanych ze sobą wyzwań społeczno-gospodarczych.
Inicjatywa jest nowym instrumentem Komisji Europejskiej (zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia ws. EFRR) stworzonym w celu zapewnienia wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie.
Dofinansowane projekty muszą spełniać następujące warunki:
– mieć innowacyjny charakter,
– odznaczać się dobrą jakością,
– muszą być zaprojektowane i wdrażane we współpracy z różnymi podmiotami miejskimi,
– muszą być zorientowane na rezultat oraz możliwe do zastosowania w innych miastach UE.
Termin składania wniosków:
12 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.uia-initiative.eu/
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched?fbclid=IwAR2MXc9zSW4gaqVCazX1JtQKQVwM65XY-2q4qGPDyMwkcH4n7dfsjsrf6Bs
Kontakt:  
http://www.uia-initiative.eu/contact

 


Ważne INNOWACJE NA OBSZARACH MIEJSKICH
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Budżet programu 50.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}