IT, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Urban Innovative Actions

372.000.000 euro
dotacje na współpracę rozwojową miast
Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:REFUNDACJA
Budżet programu:372.000.000 euro.
Wysokość wsparcia:maks. 80%.
Wkład własny:maks. 20%.
Czas trwania projektu:maks. 3 lata.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Miasta lub inne podmioty odpowiedzialne za rozwój obszarów miejskich liczących powyżej 50.000 mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Projekty dotyczące działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions – UIA.
Opis: 
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Inicjatywa jest nowym instrumentem Komisji Europejskiej (zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia ws. EFRR) stworzonym w celu zapewnienia wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie.
Tematy naboru wniosków 2018/19:
– Przemiany cyfrowe,
– Zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązań opartych na naturze,
– Ubóstwo miejskie,
– Bezpieczeństwo miejskie.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2019
Więcej informacji: 
http://www.uia-initiative.eu/
Kontakt: 
http://www.uia-initiative.eu/contact


Ważne dotacje na współpracę rozwojową miast
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Budżet programu 372.000.000 euro
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja