BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

POIR 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne – rynki: Australia, Izrael, Indie

10.000.000 zł.
granty dla MŚP planujących ekspansję zagraniczną
Program dotacyjny wspierający działania mające na celu ekspansję zagraniczną na rynki Australii, Izraela oraz Indii. Beneficjentami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają produkty, usługi lub technologię o wysokim potencjale do internacjonalizacji.

Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 200.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
– posiadają produkty, usługi lub technologię o wysokim potencjale do internacjonalizacji,
– prowadzą działalność wpisującą się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania mające na celu ekspansję zagraniczną na rynki Australii, Izraela oraz Indii.
Wsparcie udzielane w ramach programu może być przeznaczone np. na:
– eksperckie usługi doradcze, np. marketingowe lub prawne, niezbędne do wypracowania strategii ekspansji produktu, usługi czy technologii na wybrany rynek zagraniczny;
– skorzystanie z przestrzeni Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (ZBH PAIH).
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu.
Program składa się z następujących komponentów:
1. Etap krajowy – w ramach tego etapu wnioskodawcy biorą udział w 3-dniowym seminarium, podczas którego przygotowują wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny.
2. Konsultacje indywidualne z ekspertami, mające na celu wypracowanie finalnej strategii.
3. Etap zagraniczny, podczas którego organizowane są wyjazdy do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH i rozpoczyna się wdrażanie strategii ekspansji na rynku docelowym.
Termin składania wniosków:
27 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/ruszyl-kolejny-nabor-do-polskich-mostow-technologicznych/
Kontakt:  
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
T: 800 800 120 , +48 22 703 43 00

 


Ważne granty dla MŚP planujących ekspansję zagraniczną
Wysokość wsparcia do 200.000 zł, 100%.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja