BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

POIR 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne – rynki: Norwegia, Rosja i Ukraina

10.000.000 zł.
granty dla MŚP planujących ekspansję zagraniczną
Program dotacyjny wspierający działania mające na celu ekspansję zagraniczną na rynki Norwegii, Rosji i Ukrainy. Beneficjentami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają produkty, usługi lub technologię o wysokim potencjale do internacjonalizacji.

Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: do 200.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
– posiadają produkty, usługi lub technologię o wysokim potencjale do internacjonalizacji,
– prowadzą działalność wpisującą się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania mające na celu ekspansję zagraniczną na rynki Norwegii, Rosji i Ukrainy .
Wsparcie udzielane w ramach programu może być przeznaczone np. na:
– eksperckie usługi doradcze, np. marketingowe lub prawne, niezbędne do wypracowania strategii ekspansji produktu, usługi czy technologii na wybrany rynek zagraniczny;
– skorzystanie z przestrzeni Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (ZBH PAIH).
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu.
Program składa się z następujących komponentów:
1. Etap krajowy – w ramach tego etapu wnioskodawcy biorą udział w 3-dniowym seminarium, podczas którego przygotowują wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny.
2. Konsultacje indywidualne z ekspertami, mające na celu wypracowanie finalnej strategii.
3. Etap zagraniczny, podczas którego organizowane są wyjazdy do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH i rozpoczyna się wdrażanie strategii ekspansji na rynku docelowym.
Termin składania wniosków:
28 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://pmt.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/296205,norwegia-rosja-ukraina-perspektywiczne-rynki-dla-polskich-przedsiebiorstw.html
Kontakt:  
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
T: 800 800 120 , +48 22 703 43 00

 


Ważne granty dla MŚP planujących ekspansję zagraniczną
Wysokość wsparcia do 200.000 zł, 100%.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}