KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Kreatywna Europa – projekty współpracy europejskiej

48.500.000 euro.
MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA
Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Realizowane projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 48.500.000 euro.
Wysokość wsparcia: – maks. 200.000 euro, maks. 60% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA 1: projekty współpracy na mniejszą skalę);
– maks. 2.000.000 euro, maks. 50% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA 2: projekty współpracy na większą skalę).
Wkład własny: 40-50%.
Czas trwania projektu: maks. 48 miesięcy, rozpoczęcie projektu w terminie 1.09-15.12.2020.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym.
Lider projektu musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości.
Projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z poniższych priorytetów:
– mobilność transnarodowa,
– rozwój publiczności,
– budowanie potencjału,
– dialog międzykulturowy oraz integracja społeczna migrantów i uchodźców,
– spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza EACEA.
Biuro reprezentujące program Kreatywna Europa w Polsce prowadzi Creative Europe Desk Polska.
Rodzaje projektów:
KATEGORIA 1: projekty współpracy na mniejszą skalę. Realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie.
KATEGORIA 2: projekty współpracy na większą skalę. Realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie.
Państwa uczestniczące w programie:
– państwa członkowskie Unii Europejskiej,
– Islandia, Norwegia,
– Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia,
– Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Tunezja, Armenia i Kosowo.
Termin składania wniosków:
27 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/
https://kreatywna-europa.eu/konkurs-na-projekty-wspolpracy-europejskiej-otwarty/
Kontakt:  
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/#

 


Ważne MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA
Wysokość wsparcia - maks. 200.000 euro, maks. 60% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA 1: projekty współpracy na mniejszą skalę);- maks. 2.000.000 euro, maks. 50% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA 2: projekty współpracy na większą skalę).
Budżet programu 48.500.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}