KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Kreatywna Europa – projekty współpracy europejskiej

44.659.800 euro.
wielostronne projekty europejskiej współpracy kulturalnej
Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Realizowane projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 44.659.800 euro.
Wysokość wsparcia: – maks. 200.000 euro, maks. 60% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA 1: projekty współpracy na mniejszą skalę);
– maks. 2.000.000 euro, maks. 50% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA 2: projekty współpracy na większą skalę),
– maks. 200.000 euro, maks. 60% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA 3: projekty związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018).
Wkład własny: 40-50%.
Czas trwania projektu: maks. 48 miesięcy (KATEGORIE 1 i 2),
maks. 24 miesiące (KATEGORIA 3).
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym.
Lider projektu musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości.
Projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z poniższych priorytetów:
– mobilność transnarodowa,
– rozwój publiczności,
– budowanie potencjału,
– dialog międzykulturowy oraz integracja społeczna migrantów i uchodźców,
– spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii:
KATEGORIA 1: projekty współpracy na mniejszą skalę. Realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie.
KATEGORIA 2: projekty współpracy na większą skalę. Realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie.
KATEGORIA 3: dla projektów związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018.
Termin składania wniosków:
11 grudnia 2018
Źródło / Więcej informacji:  
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/
http://kreatywna-europa.eu/projekty-wspolpracy-europejskiej-otwarcie-naboru-wnioskow/
Kontakt:  
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/#

 


Ważne wielostronne projekty europejskiej współpracy kulturalnej
Wysokość wsparcia - maks. 200.000 euro, maks. 60% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA 1: projekty współpracy na mniejszą skalę); - maks. 2.000.000 euro, maks. 50% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA 2: projekty współpracy na większą skalę), - maks. 200.000 euro, maks. 60% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA 3: projekty związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018).
Budżet programu 44.659.800 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja