AKTUALNE TEMATY

Tymczasowe wstrzymanie naboru wniosków w ramach programu Czyste Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego “Czyste Powietrze”, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW “sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych”.
WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego “Czyste Powietrze” oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.
Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW), nfosigw.gov.pl. Komunikat prasowy z dnia 02.01.2019.