AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, ZASOBY LUDZKIE

Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy

9.115.000 zł.
dotacje dla sportowców z niepełnosprawnościami
Program finansuje zadania związane z przygotowaniem zawodników kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, a także mistrzostwach świata i Europy. Wnioski o dofinansowanie mogą składać polskie związki sportowe oraz Polski Komitet Paraolimpijski.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 9.115.000 zł.
Wysokość wsparcia: nieokreślona (będzie wskazana w umowie finansowania projektu).
Wkład własny: konieczny, lecz jego wysokość nie została ustalona.
Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Polskie związki sportowe.
2. Polski Komitet Paraolimpijski.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania związane z przygotowaniem zawodników kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy, w tym na wypłata stypendiów sportowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cele:
– stworzenie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych optymalnych warunków przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy;
– zapewnienie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.
Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zdania, nie może przekroczyć 10 % kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji.
Termin składania wniosków:
30 listopada 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
30 listopada 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2453,Program-dofinansowania-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z-przygotowan.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Wyczynowego
dsw@msport.gov.pl
T: (22) 2443 146
https://msit.gov.pl/pl/ministerstwo/departamenty-i-biura

Ważne dotacje dla sportowców z niepełnosprawnościami
Wysokość wsparcia nieokreślona (będzie wskazana w umowie finansowania projektu).
Budżet programu 9.115.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • stypendium
  • dotacja