AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, ZASOBY LUDZKIE

Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy

9.115.000 zł.
dotacje dla sportowców z niepełnosprawnościami
Program finansuje zadania związane z przygotowaniem zawodników kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, a także mistrzostwach świata i Europy. Wnioski o dofinansowanie mogą składać polskie związki sportowe oraz Polski Komitet Paraolimpijski.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 9.115.000 zł.
Wysokość wsparcia: nieokreślona (będzie wskazana w umowie finansowania projektu).
Wkład własny: konieczny, lecz jego wysokość nie została ustalona.
Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Polskie związki sportowe.
2. Polski Komitet Paraolimpijski.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania związane z przygotowaniem zawodników kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy, w tym na wypłata stypendiów sportowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cele:
– stworzenie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych optymalnych warunków przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy;
– zapewnienie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.
Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zdania, nie może przekroczyć 10 % kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji.
Termin składania wniosków:
30 listopada 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
30 listopada 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2453,Program-dofinansowania-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z-przygotowan.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Wyczynowego
dsw@msport.gov.pl
T: (22) 2443 146
https://msit.gov.pl/pl/ministerstwo/departamenty-i-biura

Ważne dotacje dla sportowców z niepełnosprawnościami
Wysokość wsparcia nieokreślona (będzie wskazana w umowie finansowania projektu).
Budżet programu 9.115.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • stypendium
  • dotacja

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}