EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Vulcanus

staże w Japonii
W ramach programu można uzyskać wsparcie związane z odbywaniem praktyk przemysłowych w Japonii. W programie mogą uczestniczyć studenci inżynierii i nauk ścisłych, takich jak informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia, elektronika, fizyka, telekomunikacja, informacja, inżynieria nuklearna, materiały  metalowe, ceramika oraz systemy produkcji.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 1.900.000 jenów.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: praktyki zaczynają się we wrześniu a kończą w sierpniu następnego roku.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa).
Kto może złożyć wniosek ?  
W programie mogą uczestniczyć:
– obywatele Unii Europejskiej,
– studenci inżynierii i nauk ścisłych, takich jak informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia, elektronika, fizyka, telekomunikacja, informacja, inżynieria nuklearna, materiały  metalowe, ceramika, systemy produkcji.
Osoby ubiegające się o wyjazd muszą być studentami na co najmniej czwartym roku jednolitych studiów magisterskich lub co najmniej pierwszym roku studiów II stopnia, na jednym z uniwersytetów w UE, zapisani na rok akademicki 2015/16. Staż odbędzie się zgodnie z zasadami danego uniwersytetu  – może, ale nie musi być zaliczony do czasu nauki na danym uniwersytecie (wymagane jest zaświadczenie o statusie studenta, ważne przez co najmniej 3 miesiące od rozpoczęcia programu).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Praktyki przemysłowe w Japonii studentów z Europy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska (DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP).
Cel programu: wzrost współpracy przemysłowej i lepsze zrozumienie między Japonią a Unią Europejską.
Cele programu:
– poznanie szeregu zaawansowanych technologii stosowanych przez wiodące firmy japońskie;
– poznanie języka japońskiego i docenienie japońskiej kultury;
– stworzenie warunków dalszej kariery ukierunkowanej na współpracę z japońskim biznesem.
Podczas praktyk studenci uczestniczą w :
– tygodniowym seminarium dotyczącym Japonii,
– czteromiesięcznym intensywnym kursie języka japońskiego,
– ośmiomiesięcznych praktykach w firmie japońskiej.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
20 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
Kontakt:  
Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
email: http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htm
R4 BREY 13/092 Belgia
T: 00 800 67 89 10 11

Ważne staże w Japonii
Wysokość wsparcia 1.900.000 jenów.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}