OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta

dotacje na ochronę środowiska i projekty społeczeństwa obywatelskiego
Program przewiduje wsparcie dla projektów promujących budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego lub ochroną środowiska. Wnioski należy przesyłać co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 15.000 – 250.000 USD.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego lub ochroną środowiska.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Charlesa Stewarta Motta.
Aby ubiegać się o dotację należy przesłać opis propozycji projektu zawierający jego cele, metodologię, szczegółowy plan finansowy oraz okres realizacji, na podstawie którego pracownicy Fundacji ocenią zgodność proponowanego projektu z programem Fundacji.
W przypadku pozytywnej oceny i akceptacji propozycji projektu, wnioskodawca zostanie poproszony o przesłanie pełnego wniosku projektu wraz z wymaganymi dokumentami.
Wnioski należy przesyłać co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.mott.org/grants/#section6
Kontakt:  
https://www.mott.org/contact/

Ważne dotacje na ochronę środowiska i projekty społeczeństwa obywatelskiego
Wysokość wsparcia 15.000 – 250.000 USD.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja