OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta

dotacje na ochronę środowiska i projekty społeczeństwa obywatelskiego
Program przewiduje wsparcie dla projektów promujących budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego lub ochroną środowiska. Wnioski należy przesyłać co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 15.000 – 250.000 USD.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego lub ochroną środowiska.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Charlesa Stewarta Motta.
Aby ubiegać się o dotację należy przesłać opis propozycji projektu zawierający jego cele, metodologię, szczegółowy plan finansowy oraz okres realizacji, na podstawie którego pracownicy Fundacji ocenią zgodność proponowanego projektu z programem Fundacji.
W przypadku pozytywnej oceny i akceptacji propozycji projektu, wnioskodawca zostanie poproszony o przesłanie pełnego wniosku projektu wraz z wymaganymi dokumentami.
Wnioski należy przesyłać co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.mott.org/grants/#section6
Kontakt:  
https://www.mott.org/contact/

Ważne dotacje na ochronę środowiska i projekty społeczeństwa obywatelskiego
Wysokość wsparcia 15.000 – 250.000 USD.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}