SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego finansowany ze środków norweskiej Nagrody Rafto

83.000 zł.
granty na wsparcie niezależności sądownictwa, praw kobiet, mniejszości seksualnych i migrantów
W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie działań na rzecz niezależności sądownictwa lub działań na rzecz praw kobiet, mniejszości seksualnych oraz migrantów w Polsce. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz instytucje kościelne. Preferowane są inicjatywy, w których przewidziano angażowanie ludzi do korzystania ze swoich praw i angażowania się na rzecz wspólnych spraw a także wnioski pochodzące z miast i gmin poniżej 100.000 mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 83.000 zł.
Wysokość wsparcia: 3.000 – 7.000 zł, 100%.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale można go przewidzieć we wniosku.
Czas trwania projektu: do 30.11.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Fundusz wspiera tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017.
Instytucja wnioskująca o dofinansowanie musi być zarejestrowana w Polsce.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inicjatywy dotyczące jednego z dwóch obszarów tematycznych:
– działania na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce,
– działania na rzecz praw kobiet i/lub mniejszości seksualnych i/lub migrantów w Polsce.
Preferowane są inicjatywy, w których przewidziano angażowanie ludzi do korzystania ze swoich praw i angażowania się na rzecz wspólnych spraw a także wnioski pochodzące z miast i gmin poniżej 100.000 mieszkańców.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja dla Polski.
Środki przeznaczone na konkurs pochodzą z finansowej części nagrody imienia profesora Thorolfa Rafto przyznanej w 2018 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dr. Adamowi Bodnarowi i Biuru RPO za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce. Zgodnie z życzeniem laureatów nabgorda została przekazana przez norweską Fundację Rafto Funduszowi Obywatelskiemu.
W ramach konkursu nie wskazano listy kosztów kwalifikowanych.
Wnioski o dofinansowanie zgłasza się w systemie Witkac.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
Kontakt:  
Julia Brykczyńska
T: 503 905 605 (dni robocze w godz. 10:00-14:00).

Ważne granty na wsparcie niezależności sądownictwa, praw kobiet, mniejszości seksualnych i migrantów
Wysokość wsparcia 3.000 – 7.000 zł, 100%.
Budżet programu 83.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna