EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Pionierzy Polskiej Niepodległości

240.000 zł.
dotacje na projekty związane z odzyskaniem niepodległości
Konkursy ogłoszone w ramach programu przewidują dofinansowanie projektów dotyczących wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w danej miejscowości czy regionie. Projekty są realizowane w 4 kategoriach konkursowych: „Sport”, „Edukacja i wychowanie”, „Nauka i modernizacja” oraz „Kultura i sztuka”.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 240.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks: 20.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: marzec – październik 2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury.
2. Uczelnie.
3. Szkoły.
4. Uczniowskie kluby sportowe.
5. Organizacje pozarządowe.
5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w danej miejscowości czy regionie.
Projekty są realizowane w 4 kategoriach konkursowych:
1. „Sport”: projekty dotyczące lokalnych inicjatyw sportowych, lokalnych postaci związanych z rozwojem polskiego sportu w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP oraz zaangażowania ludzi sportu w działalność patriotyczną i społeczną w tym okresie.
2. „Edukacja i wychowanie”: projekty, które przybliżają i popularyzują historię lokalnych inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych, lokalnych postaci związanych z rozwojem edukacji i wychowania w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP oraz zaangażowania ludzi edukacji i wychowawców w działalność patriotyczną i społeczną.
3. „Nauka i modernizacja”: projekty, które przybliżają i popularyzują historię lokalnych inicjatyw związanych z nauką i modernizacją, a także lokalnych postaci z nimi związanych oraz projekty dotyczące zaangażowania ludzi nauki i przedsiębiorców w działalność patriotyczną i społeczną w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP.
4. „Kultura i sztuka”: projekty dotyczące historii lokalnych inicjatyw i postaci związanych ze sztuką i szeroko rozumianą działalnością kulturalną oraz zaangażowania ludzi kultury i sztuki w działalność patriotyczną i społeczną w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP.
Opis:  
Organizatorem konkursów jest Instytut Pileckiego. Konkursy zostały ogłoszone w ramach programu „Niepodległa 2017–2022”.
Cele:
– przybliżenie lokalnego dziedzictwa związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;
– przywrócenie pamięci o mniej znanych bohaterach: kobietach i mężczyznach, którzy działali na rzecz odzyskania niepodległości – samotnie, w grupach lub stowarzyszeniach – tam, gdzie lokalne społeczności upominały się o bycie częścią odradzającej się Rzeczypospolitej.
W każdej z czterech kategorii konkursowych zostanie wyłonionych 3 laureatów.
Wnioski należy składać poprzez system elektroniczny Witkac.
Termin składania wniosków:
7 lutego 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://instytutpileckiego.pl/pl/aktualnosci/pionierzy-polskiej-niepodleglosci
Kontakt:  
Zuzanna Stankiewicz
z.stankiewicz@instytutpileckiego.pl
T: 600 902 713
Michał Gawriłow
m.gawrilow@instytutpileckiego.pl
T: 502 955 182

Ważne dotacje na projekty związane z odzyskaniem niepodległości
Wysokość wsparcia maks: 20.000 zł, 100%.
Budżet programu 240.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja