BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Strzelnica w powiecie

dotacje na budowę i remont strzelnic
Program przewiduje dofinansowanie budowy lub remontu strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Budowa strzelnic:
– maks. 800.000 zł (strzelnice 100-metrowe),
– maks. 1.200.000 zł (strzelnice 200-metrowe).
Remont strzelnic:
– maks. 400.000 zł (strzelnice 100-metrowe),
– maks. 600.000 zł (strzelnice 200-metrowe).
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Budowa lub remont strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.
Priorytetowo są traktowane:
– budowa lub remont strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym,
– budowa lub remont strzelnic w powiatach, w których funkcjonują jednostki wojskowe a brak jest strzelnic garnizonowych,
– budowa lub remont strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały / pododdziały Obrony Terytorialnej,
– budowa lub remont strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy wojskowe, w szczególności uczestniczące w programie wspierania szkół prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych.
W ramach przyznanej dotacji mogą być finansowane:
– roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi,
– pierwsze wyposażenie strzelnicy.
W ramach przyznanej dotacji nie mogą być finansowane zakupy broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Obrony Narodowej.
Warunkiem ubiegania się o dotacje jest prawo dysponowania daną nieruchomością przez jednostkę samorządu terytorialnego co najmniej do 31 grudnia 2030 r.
Cel: odbudowa umiejętności strzeleckich społeczeństwa.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.
Termin składania wniosków:
20 lutego 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/konkurs-strzelnica-w-powiecie/aktualny-konkurs-ofert-pn-strzelnica-w-powiecie-103254681/konkurs-ofert-2019-pn-strzelnica-w-powiecie-103247698s/
Kontakt:  
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Wydział Współpracy ze Społeczeństwem
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
T: + 48 261 840 182, +48 261 840 150, +48 261 874 717
sekretariat.dks@mon.gov.pl

Ważne dotacje na budowę i remont strzelnic
Wysokość wsparcia maks. 80%. Budowa strzelnic: - maks. 800.000 zł (strzelnice 100-metrowe), - maks. 1.200.000 zł (strzelnice 200-metrowe). Remont strzelnic: - maks. 400.000 zł (strzelnice 100-metrowe), - maks. 600.000 zł (strzelnice 200-metrowe).
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja