BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Strzelnica w powiecie

DOTACJE NA BUDOWĘ STRZELNIC
Program przewiduje dofinansowanie budowy strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Budowa strzelnic:
– maks. 1.500.000 zł (strzelnice 100-metrowe),
– maks. 2.000.000 zł (strzelnice 200-metrowe).
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020 (dopuszcza się realizację zadania już rozpoczętego).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.
Priorytetowo są traktowane:
– budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym,
– budowa strzelnic w powiatach, w których funkcjonują jednostki wojskowe a brak jest strzelnic garnizonowych,
– budowa strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały / pododdziały Obrony Terytorialnej,
– budowa strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy wojskowe, w szczególności uczestniczące w programie wspierania szkół prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych.
W ramach przyznanej dotacji mogą być finansowane:
– roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi,
– pierwsze wyposażenie strzelnicy.
W ramach przyznanej dotacji nie mogą być finansowane:
– zakupy broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów;
– koszty związane z pozyskaniem działki budowlanej, w tym w szczególności koszt zakupu i podziału nieruchomości gruntowej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Obrony Narodowej.
Warunkiem ubiegania się o dotacje jest prawo dysponowania daną nieruchomością przez jednostkę samorządu terytorialnego co najmniej do 31 grudnia 2030 r.
Cele konkursu:
1. Rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej SZRP.
2. Umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy wojskowe).
3. Aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem, 4. umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic będących poza zasobami SZRP, poprzez wyłonienie i dofinansowanie najlepszych ofert jednostek samorządu terytorialnego na budowę strzelnic umożliwiających szkolenie strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.
Termin składania wniosków:
22 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2020-nr-32019-wwzs
Kontakt:  
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Wydział Współpracy ze Społeczeństwem
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
T: + 48 261 840 182, +48 261 840 150, +48 261 874 717
sekretariat.dks@mon.gov.pl

Ważne DOTACJE NA BUDOWĘ STRZELNIC
Wysokość wsparcia maks. 80%.Budowa strzelnic:- maks. 1.500.000 zł (strzelnice 100-metrowe),- maks. 2.000.000 zł (strzelnice 200-metrowe).
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}