16.9 C
Warszawa
wtorek, 28 maja, 2024

Erasmus dla młodych przedsiębiorców (EYE)

Celem Programu jest uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw. Wysokość dofinansowania jest uzależniona przede wszystkim od kraju pobytu. Jest ona wyliczana na podstawie składki miesięcznej i stanowi odzwierciedlenie ogólnych kosztów utrzymania w państwie pobytu.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Wysokość wsparcia:
100%, maks. 6.600 EUR. Comiesięczne wsparcie finansowe wynosi od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju).
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
Długość stażu za granicą:
– 1-6 miesięcy u partnera w Europie,
– maks. 3 miesiące u partnera w USA (Stan Pensylwania i Nowy Jork), Singapurze lub Izraelu.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
2. Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie.
Młody Przedsiębiorca to osoba fizyczna, która przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 183 dni w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu EYE i która:
1. Jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo
2. Jest:
a) wspólnikiem spółki jawnej albo partnerskiej lub
b) komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, lub
c) wspólnikiem albo akcjonariuszem i jednocześnie członkiem zarządu spółki kapitałowej, – wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, będącej mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, albo 3. Zamierza podjąć działalność gospodarczą oraz złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu EYE przed upływem trzech lat od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, o której mowa powyżej lub od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółkę.
Młodzi przedsiębiorcy, którzy brali udział w poprzednich edycjach programu EYE (przed marcem 2018 r.) mogą ponownie z niego skorzystać wybierając jako kraj docelowy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (stany Pensylwania lub Nowy Jork), Singapur albo Izrael.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Wymiana doświadczeń poprzez pobyt u doświadczonego przedsiębiorcy zagranicznego, który pomaga młodemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy.
Program pokrywa niezbędne wydatki związane z pobytem u przedsiębiorcy przyjmującego, obejmujące koszty podróży i utrzymania, w tym koszty zakwaterowania.
Projekt ma być realizowany poza granicami Polski.
Opis:
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Funkcję Instytucji Pośredniczącej Młodego Przedsiębiorcy w Polsce pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która jest jednocześnie lokalnym punktem kontaktowym dla Młodego Przedsiębiorcy w ramach Programu EYE.
Lista pozostałych punktów kontaktowych w Polsce jest dostępna tutaj.
Cel: uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw.
Wysokość dofinansowania jest uzależniona przede wszystkim od kraju pobytu. Jest ona wyliczana na podstawie składki miesięcznej i stanowi odzwierciedlenie ogólnych kosztów utrzymania w państwie pobytu.
Osoby niepełnosprawne otrzymują wsparcie w wysokości 1.1100 euro miesięcznie bez względu na wybrany kraj pobytu.
Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły do 31 stycznia 2027
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa programu
Opis Programu na stronie PARP
Kontakt

Temat: GRANTY NA STAŻE ZAGRANICZNE DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 6.600 EUR.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze