BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

staże dla młodych przedsiębiorców
Celem programu jest dawanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej. Pobyt młodego przedsiębiorcy za granicą może trwać od 1 do 6 miesięcy. Organizatorem programu jest Komisja Europejska.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: 530 – 1.100 euro / miesięcznie.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: pobyt za granicą może trwać od 1 do 6 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Początkujący przedsiębiorcy, którzy poważnie myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich 3 lat.
2. Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa w jednym z Państw Uczestniczących.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wymiana doświadczeń poprzez pobyt u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomaga początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Cele:
– pomoc młodym przedsiębiorcom w uzyskaniu niezbędnych umiejętności, które bywają niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej firmy;
– dawanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.
Finansowanie wyjazdu początkującego przedsiębiorcy służy pokryciu kosztów podróży i kosztów utrzymania podczas pobytu.
Wysokość dofinansowania jest uzależniona przede wszystkim od kraju pobytu. Jest ona wyliczana na podstawie składki miesięcznej i stanowi odzwierciedlenie ogólnych kosztów utrzymania w państwie pobytu.
Osoby niepełnosprawne otrzymują wsparcie w wysokości 1.1100 euro / miesięcznie bez względu na wybrany kraj pobytu.
Kandydaci do wyjazdów muszą przygotować niezbędne dokumenty w języku angielskim (CV, list motywacyjny, biznes plan)
Wnioski o dofinansowanie pobytów należy składać w lokalnych punktach kontaktowych programu (Cieszyn, Lublin, Poznań, Warszawa).
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051#.UpOE38Ssh8E
Kontakt:  
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5

 


Ważne staże dla młodych przedsiębiorców
Wysokość wsparcia 530 – 1.100 euro / miesięcznie.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • stypendium
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}