BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

staże dla młodych przedsiębiorców
Celem programu jest dawanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej. Pobyt młodego przedsiębiorcy za granicą może trwać od 1 do 6 miesięcy. Organizatorem programu jest Komisja Europejska.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: 530 – 1.100 euro / miesięcznie.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: pobyt za granicą może trwać od 1 do 6 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Początkujący przedsiębiorcy, którzy poważnie myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich 3 lat.
2. Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa w jednym z Państw Uczestniczących.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wymiana doświadczeń poprzez pobyt u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomaga początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Cele:
– pomoc młodym przedsiębiorcom w uzyskaniu niezbędnych umiejętności, które bywają niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej firmy;
– dawanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.
Finansowanie wyjazdu początkującego przedsiębiorcy służy pokryciu kosztów podróży i kosztów utrzymania podczas pobytu.
Wysokość dofinansowania jest uzależniona przede wszystkim od kraju pobytu. Jest ona wyliczana na podstawie składki miesięcznej i stanowi odzwierciedlenie ogólnych kosztów utrzymania w państwie pobytu.
Osoby niepełnosprawne otrzymują wsparcie w wysokości 1.1100 euro / miesięcznie bez względu na wybrany kraj pobytu.
Kandydaci do wyjazdów muszą przygotować niezbędne dokumenty w języku angielskim (CV, list motywacyjny, biznes plan)
Wnioski o dofinansowanie pobytów należy składać w lokalnych punktach kontaktowych programu (Cieszyn, Lublin, Poznań, Warszawa).
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051#.UpOE38Ssh8E
Kontakt:  
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5

 


Ważne staże dla młodych przedsiębiorców
Wysokość wsparcia 530 – 1.100 euro / miesięcznie.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • stypendium
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}