ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Samorząd przyjazny energii

90.000 zł.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Konkurs jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) podejmujących działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych a także JST realizujących inicjatywy na rzecz niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, przeciwdziałania powstawaniu smogu, wymiany ogrzewania na elektryczne lub rozwoju sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA HONOROWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 90.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 15.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: nagradzane są inicjatywy zrealizowane w roku 2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania na rzecz:
– niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
– przeciwdziałania powstawaniu smogu,
– wymiany ogrzewania na elektryczne,
– rozwoju sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.
Samorządy do konkursu mogą zgłaszać się same lub mogą zostać zgłoszone przez inne podmioty.
Przykłady nagradzanych działań:
– działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii oraz świadomości ekologicznej,
b) reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,
c) wsparcie dla działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu/kraju,
d) aktywne działanie w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikające z trudnych warunków atmosferycznych (o ile wystąpiły tego typu okoliczności),
e) aktywne działania w celu wymiany ogrzewania np. na elektryczne lub w celu termomodernizacji budynków,
f) aktywne działania w celu przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Konkurs jest organizowany przy wsparciu firm: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, innogy Stoen Operator i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Z grona zgłoszonych kandydatów, Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców we wszystkich 6 kategoriach konkursowych.
Laureaci konkursu otrzymują nagrody honorowe w postaci statuetek, tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz granty inwestycyjne o wartości 15.000 zł każdy.
Otrzymane granty można przeznaczyć na kolejne projekty poprawiające bezpieczeństwo dostaw energii oraz komfort życia i pracy mieszkańców.
Ocena wniosków odbywa się przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria:
– działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii;
– wsparcie działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju;
– działania w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikające z trudnych warunków atmosferycznych;
– działania w celu termomodernizacji budynków lub wymiany systemów grzewczych na proekologiczne rozwiązania;
– działania na rzecz przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych;
– reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.
Termin składania wniosków:
31 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.konkurs.ptpiree.pl
Kontakt:  
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań
Tatiana Kurosz
T: +48 61 846-02-35
kurosz@ptpiree.pl
http://www.konkurs.ptpiree.pl/kontakt

Ważne ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wysokość wsparcia maks. 15.000 zł, 100%.
Budżet programu 90.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}