ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Samorząd przyjazny energii

90.000 zł.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA HONOROWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 75.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 15.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: nagradzane są inicjatywy zrealizowane w roku 2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Jednostki samorządu terytorialnego (gminy oraz powiaty) działające na terenie operatorów elektroenergetycznych, którzy są współorganizatorami konkursu.
 
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
W ramach siódmej edycji konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego, które w 2020 roku podjęły działania wspierające:
– niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,
– przeciwdziałanie powstawaniu smogu,
– wymianę ogrzewania na elektryczne,
– rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.
Laureaci konkursu otrzymują nagrody honorowe w postaci statuetek, tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz granty inwestycyjne o wartości 15.000 zł każdy.
Termin składania wniosków:
30 września 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa konkursu
Kontakt:  
http://konkurs.ptpiree.pl/kontakt

Ważne ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wysokość wsparcia maks. 15.000 zł, 100%.
Budżet programu 90.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}