ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Samorząd przyjazny energii

90.000 zł.
konkurs promujący bezpieczeństwo dostaw energii, elektromobilność oraz przeciwdziałanie smogowi
Konkurs jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) podejmujących działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych a także JST realizujących inicjatywy przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA HONOROWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 90.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 15.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: nagradzane są inicjatywy zrealizowane w roku 2018.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Jednostki samorządu terytorialnego podejmujące działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność.
Samorządy do konkursu mogą zgłaszać się same lub mogą zostać zgłoszone przez inne podmioty.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania na rzecz:
– niezawodności oraz poprawy bezpieczeństwa dostaw energii,
– przeciwdziałania powstawaniu smogowi oraz wymiany ogrzewania na elektryczne,
– rozwoju elektromobilności, w tym rozwoju sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Konkurs organizowany jest przy wsparciu firm: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, innogy Stoen Operator i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Z grona zgłoszonych kandydatów, Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców we wszystkich 6 kategoriach konkursowych.
Laureaci konkursu otrzymują nagrody honorowe w postaci statuetek, tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz granty inwestycyjne o wartości 15.000 zł każdy.
Otrzymane granty można przeznaczyć na kolejne projekty poprawiające bezpieczeństwo dostaw energii oraz komfort życia i pracy mieszkańców.
Ocena wniosków odbywa się przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria:
– działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii;
– wsparcie działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju;
– działania w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikające z trudnych warunków atmosferycznych;
– działania w celu termomodernizacji budynków lub wymiany systemów grzewczych na proekologiczne rozwiązania;
– działania na rzecz przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych;
– reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.
Termin składania wniosków:
31 marca 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
31 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.konkurs.ptpiree.pl
Kontakt:  
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań
Tatiana Kurosz
T: +48 61 846-02-35
kurosz@ptpiree.pl
http://www.konkurs.ptpiree.pl/kontakt

Ważne konkurs promujący bezpieczeństwo dostaw energii, elektromobilność oraz przeciwdziałanie smogowi
Wysokość wsparcia maks. 15.000 zł, 100%.
Budżet programu 90.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda