BEZPIECZEŃSTWO, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT

Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej

dotacje na sprzęt niezbędny dla działalności lotniczej
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej oraz realizacji nadzoru. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności lotniczej lub realizacja nadzoru w tym zakresie, a których dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, wspólników albo akcjonariuszy.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 50%.
Wkład własny: min. 50%.
Czas trwania projektu: rok kalendarzowy, w którym kończy się nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności lotniczej lub realizacja nadzoru w tym zakresie, a których dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, wspólników albo akcjonariuszy (np. aerokluby).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej oraz realizacji nadzoru.
Opis:  
Organizatorem programu jest Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Podczas rozpatrywania wniosków i podejmowania decyzji o przyznaniu pomocy organizatorzy biorą pod uwagę zwiększenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz poprawę ruchu lotniczego, polegające na:
– zapewnieniu usunięcia w całości zagrożenia bezpieczeństwa istniejącego w działalności podmiotu;
– dostosowaniu podmiotu do standardów bezpieczeństwa wynikających z wymogów zawartych w krajowych oraz międzynarodowych przepisach z zakresu lotnictwa cywilnego;
– zwiększeniu bezpieczeństwa lotów przez wyposażenie załóg statków powietrznych w środki bezpieczeństwa;
– dostosowaniu sprzętu lotniczego w środki zwiększające poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu lotów w zmiennych warunkach atmosferycznych;
– wyposażeniu we wzrokowe pomoce nawigacyjne;
– zapewnieniu bezpieczeństwa utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego;
– zapewnieniu zasilania stanowisk kierowania ruchem lotniczym;
– przyczynieniu się do realizacji zaleceń pokontrolnych z zakresu lotnictwa cywilnego.
Termin składania wniosków:
31 stycznia każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4516-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-niezbednego-dla-dzialalnosci-lotniczej-w-2019-roku
Kontakt:  
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Przewodniczący Komisji ds. rozdziału środków budżetowych
Rafał Kacprzak
T: 22 520-74-22 lub 608 003 412
krsb@ulc.gov.pl

Ważne dotacje na sprzęt niezbędny dla działalności lotniczej
Wysokość wsparcia maks. 50%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}