BEZPIECZEŃSTWO, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT

Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej

dotacje na sprzęt niezbędny dla działalności lotniczej
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej oraz realizacji nadzoru. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności lotniczej lub realizacja nadzoru w tym zakresie, a których dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, wspólników albo akcjonariuszy.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 50%.
Wkład własny: min. 50%.
Czas trwania projektu: rok kalendarzowy, w którym kończy się nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności lotniczej lub realizacja nadzoru w tym zakresie, a których dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, wspólników albo akcjonariuszy (np. aerokluby).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej oraz realizacji nadzoru.
Opis:  
Organizatorem programu jest Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Podczas rozpatrywania wniosków i podejmowania decyzji o przyznaniu pomocy organizatorzy biorą pod uwagę zwiększenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz poprawę ruchu lotniczego, polegające na:
– zapewnieniu usunięcia w całości zagrożenia bezpieczeństwa istniejącego w działalności podmiotu;
– dostosowaniu podmiotu do standardów bezpieczeństwa wynikających z wymogów zawartych w krajowych oraz międzynarodowych przepisach z zakresu lotnictwa cywilnego;
– zwiększeniu bezpieczeństwa lotów przez wyposażenie załóg statków powietrznych w środki bezpieczeństwa;
– dostosowaniu sprzętu lotniczego w środki zwiększające poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu lotów w zmiennych warunkach atmosferycznych;
– wyposażeniu we wzrokowe pomoce nawigacyjne;
– zapewnieniu bezpieczeństwa utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego;
– zapewnieniu zasilania stanowisk kierowania ruchem lotniczym;
– przyczynieniu się do realizacji zaleceń pokontrolnych z zakresu lotnictwa cywilnego.
Termin składania wniosków:
31 stycznia każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4516-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-niezbednego-dla-dzialalnosci-lotniczej-w-2019-roku
Kontakt:  
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Przewodniczący Komisji ds. rozdziału środków budżetowych
Rafał Kacprzak
T: 22 520-74-22 lub 608 003 412
krsb@ulc.gov.pl

Ważne dotacje na sprzęt niezbędny dla działalności lotniczej
Wysokość wsparcia maks. 50%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja