FIRMY, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

WSPARCIE JST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W ramach programu wsparcie mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia z ich udziałem wdrażające instrumenty dla przedsiębiorców. Efektem będą instrumenty dla przedsiębiorców, zaprojektowane z uwzględnieniem ich potrzeb.

Rodzaj wsparcia: BEZPŁATNE USŁUGI
Wysokość wsparcia: uzależniona od wysokości wynagrodzenia wykonawcy usług w odniesieniu do usług świadczonych jednemu zespołowi projektowemu.
Czas trwania projektu: maks. 5 miesięcy, 01.02-30.06.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia z ich udziałem.
Dopuszczalne jest składanie wspólnych wniosków partnerskich jednostek samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Instrumenty dla przedsiębiorców, zaprojektowane z uwzględnieniem ich potrzeb.
Produktem programu jest każdorazowo kompletna koncepcja instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców wraz z planem wdrożenia.
Wsparcie przyznawane jest w formie bezpłatnych usług dla JST świadczonych przez wybranego przez PARP wykonawcę.
W ramach naboru pomoc może zostać udzielona maks. 3 projektom realizowanym przez 3 różnych wnioskodawców.
Opis:  
Organizatorem naboru wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Nabór odbywa się w ramach Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Pilotaż „gov_LAB” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).
Cele:
– dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców;
– przybliżenie metody projektowania usług skierowanych do przedsiębiorców;
– zaznajomienie uczestniczek/ów z innowacyjnymi metodami pracy w administracji (w formie wykładów).
Program oparty jest o metodologię service design oraz design thinking dopasowaną do potrzeb instytucji publicznych..
Forma udzielenia pomocy: finansowanie usług doradczych oraz szkoleniowych świadczonych na rzecz wnioskodawcy w celu wypracowania i testowania instrumentu dla przedsiębiorców.
Wnioskodawcy powinni zgłosić zespoły projektowe składające się z 5-10 pracowników. Co najmniej 5 członków zespołu powinno być na stałe zaangażowanych w proces projektowy.
Wskazane jest ponadto, aby członkowie zespołu mieli uzupełniające się kompetencje, niezbędne do zaprojektowania i wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców.
Na etapie wnioskowania do programu należy także zgłosić wyzwanie projektowe – czyli opis problemu na jaki ma odpowiedzieć zaprojektowana w trakcie procesu usługa.
Termin składania wniosków:
7 listopada 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o naborze wniosków
Kontakt:  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
T: 22 574 07 07 lub 0 801 332 202
info@parp.gov.pl

Ważne WSPARCIE JST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Wysokość wsparcia uzależniona od wysokości wynagrodzenia wykonawcy usług w odniesieniu do usług świadczonych jednemu zespołowi projektowemu.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}