INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA

PO Rozwój kin – Cyfryzacja kin

dofinansowanie cyfryzacji kin
Program przewiduje współfinansowanie zakupu sprzętu do projekcji cyfrowych o minimalnej rozdzielczości 2K w standardzie DCI. Wnioski o dotacje mogą składać kina należące do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych i jednocześnie prowadzące działalność programową na rzecz młodej widowni i edukacji filmowej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 50%.
Wkład własny: 50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Kina należące do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych i jednocześnie prowadzące działalność programową na rzecz młodej widowni i edukacji filmowej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Współfinansowanie zakupu sprzętu do projekcji cyfrowych o minimalnej rozdzielczości 2K w standardzie DCI.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Cele programu:
– tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
– wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych,
– dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów.
Cel priorytetu: stworzenie Sieci Polskich Kin Cyfrowych.
W każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy kino będące wnioskodawcą musi wyświetlać filmy na co najmniej 300 seansach łącznie.
W każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy musi wyświetlać filmy na co najmniej 300 seansach łącznie.
Kina, które w danym roku kalendarzowym wyświetlają do 1.000 seansów rocznie muszą zagrać min. 25% polskich seansów.
Kina, które w danym roku kalendarzowym wyświetlają od 1.001 do 1 500 seansów rocznie muszą zagrać min. 20% polskich seansów.
Kina, które w danym roku kalendarzowym wyświetlają powyżej 1.500 seansów rocznie muszą zagrać min. 18% polskich seansów.
W każdym roku kalendarzowym kino musi wyświetlić minimum 10 tytułów spośród wszystkich filmów polskich, które miały premierę w danym roku. Każdy z ww. 10 tytułów musi być wyświetlony na minimum 6 seansach weekendowych (piątek, sobota, niedziela).
Kino musi prowadzić sprzedaż biletów za pośrednictwem programu kasowego i na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego.
Termin składania wniosków:
3 marca 2019
16 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.pisf.pl/aktualnosci/programy-operacyjne-na-rok-2019
https://www.pisf.pl/aktualnosci/komunikat-ws-programow-operacyjnych-2019
https://www.pisf.pl/dotacje/programy-operacyjne/po-2018
Kontakt:  
Polski Instytut Sztuki Filmowej
T: + 48 22 42 10 130
pisf@pisf.pl

Ważne dofinansowanie cyfryzacji kin
Wysokość wsparcia 50%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja