12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Najlepsi z Najlepszych

W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju. Zgłoszenia mogą przesyłać opiekunowie MDP, OSP, oddziały poszczególnych szczebli organizacyjnych ZOSP RP, szkoły i inne placówki.
Rodzaj wsparcia:
NAGRODA RZECZOWA
NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju wraz z ich opiekunami.
Zgłoszenia mogą przesyłać opiekunowie MDP, OSP, oddziały poszczególnych szczebli organizacyjnych ZOSP RP, szkoły i inne placówki.
Opis:
Organizatorem konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP).
Cel: wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej, itp.).
Kryteria oceny:
– podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom;
– propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku;
– rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki;
– organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku;
– organizacja MDP.
Do konkursu mogą przystąpić jedynie te drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z kryteriów wymienionych powyżej.
Pod uwagę brane są osiągnięcia drużyny i jej opiekuna za poprzedni rok (2022).
Do formularza zgłoszenia należy dołączyć dokumentację poświadczającą prawdziwość przedstawionych informacji, np. wycinki z gazet, zdjęcia, filmy, kserokopie dokumentów itp.
Termin składania wniosków: 
10 marca 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze zgłoszeń
Informacja o przedłużeniu terminu przesyłania zgłoszeń
Kontakt

Temat: KONKURS DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH OSP
Wnioskowanie przez internet:
 • Nie
Partner zagraniczny:
 • Nie
Wnioskodawca:
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • Gmina
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • nagroda

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze