KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Wystawiajmy się

PROJEKTANCI DESIGNU I MODY
W programie mogą wziąć udział polscy projektanci designu i mody, którzy chcą pokazać swoje prace międzynarodowej publiczności. Wsparcie finansowe jest przyznawane wyłącznie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (w tym w formie umowy spółki cywilnej pomiędzy osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 80%, do 40.000 zł.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: do końca roku kalendarzowego, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Polscy projektanci designu i mody, którzy chcą pokazać swoje prace międzynarodowej publiczności.
Program jest przeznaczony dla projektantów, w tym grafików, projektantów wzornictwa, projektantów mody i biżuterii, oraz grup projektowych (co najmniej 2 projektantów tworzących pod wspólną marką), działających na wszystkich polach wzornictwa, m.in. grafiki użytkowej, ilustracji, typografii, projektowania produktu, usług  przestrzeni publicznej, food designu oraz projektowania mody i biżuterii.
Wsparcie finansowe jest przyznawane wyłącznie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (w tym w formie umowy spółki cywilnej pomiędzy osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty mające na celu prezentację osiągnięć projektantów podczas:
– zagranicznych targów designu/mody;
– zagranicznych festiwali designu/mody;
– zagranicznych biennale designu;
– wystaw zbiorowych i indywidualnych organizowanych przez zagranicznych kuratorów podczas targów, festiwali oraz w muzeach i galeriach za granicą.
UWAGA!:
Instytut A. Mickiewicza w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2, IAM podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania rozpatrywania wniosków, które dotyczą destynacji względem, których Główny Inspektor Sanitarny lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zaleca podróży.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Adama Mickiewicza.
Cele:
– promocja polskich projektantów na najważniejszych wydarzeniach związanych z designem, grafiką i modą na świecie;
– budowa wizerunku polskich projektantów w środowisku międzynarodowym;
– umożliwienie polskim projektantom nawiązania kontaktów z kuratorami, dystrybutorami, producentami oraz przedstawicielami międzynarodowych mediów.
Wkładu własnego nie stanowią koszty związane z produkcją obiektów/kolekcji, bądź ich wartością rynkową (po ich wyprodukowaniu).
Wnioskodawca może aplikować maks. o wsparcie związane z udziałem w 3 wybranych wydarzeniach.
Koszty kwalifikowalne:
– produkcja materiałów promocyjnych (np. katalogi, ulotki, plakaty, zaproszenia);
– współpraca z zagraniczną agencją PR;
– promocja w kanałach social media;
– transport obiektów na miejsce wystawy;
– koszty najmu przestrzeni wystawowej, opłat wpisowych, podróży, noclegów.
Ze środków programu nie można pokrywać:
– kosztów honorariów oraz wynagrodzeń osobowych osób biorących udział w projekcie,
– wydatków majątkowych o stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne o wartości co najmniej 10.000 zł.
Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami należy przesłać na adres wystawsie@iam.pl
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
25 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://iam.pl/pl/instytut-adama-mickiewicza-juz-po-raz-siodmy-oglasza-otwarty-nabor-do-programu-wystawiajmy-sie-po
Kontakt:  
Olgierd Zbychorski
ozbychorski@iam.pl
WystawSie@iam.pl

Ważne PROJEKTANCI DESIGNU I MODY
Wysokość wsparcia maks. 80%, do 40.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}