BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

PO Rybactwo i Morze 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów

31.000.000 zł.
dotacje na różnicowanie dochodu rybaków
Celem naboru jest realizacja operacji przyczyniających się do różnicowania dochodu rybaków przez rozwój działalności uzupełniającej, w tym inwestycji na statku, turystyki wędkarskiej, restauracji, usług środowiskowych dotyczących rybołówstwa a także działań edukacyjnych związanych z połowami.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 31.000.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby prowadzące rybołówstwo komercyjne na wodach morskich lub śródlądowych.
1. Armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne.
2. Posiadacz rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja operacji przyczyniających się do różnicowania dochodu rybaków przez rozwój działalności uzupełniającej, w tym inwestycji na statku, turystyki wędkarskiej, restauracji, usług środowiskowych dotyczących rybołówstwa oraz działań edukacyjnych związanych z połowami.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Cele:
– zapobieganie zanikaniu tradycyjnego rybołówstwa, które staje się mało opłacalne w obliczu malejących zasobów wód i rokrocznie obniżanych kwot połowowych;
– zachęcenie rybaków do podejmowania przedsięwzięć rozwijających działalność uzupełniającą związaną z wykonywaniem rybołówstwa komercyjnego np. budowa restauracji, bazy hotelowej dla wędkarzy, dostosowanie statku do połowów wędkarskich, itp.
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
We wniosku o dofinansowanie należy obowiązkowo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji.
Koszty kwalifikowalne = wydatki związane z rozwojem działalności uzupełniającej m.in. w zakresie:
– naprawy i konserwacji statków rybackich;
– działalności związanej z wykonywaniem rybołówstwa rekreacyjnego;
– usług hotelarskich;
– edukacji dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o rybołówstwie morskim lub rybactwie śródlądowym.
Termin składania wniosków:
28 lutego 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-18-roznicowanie-i-nowe.html
Kontakt:  
https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html

Ważne dotacje na różnicowanie dochodu rybaków
Budżet programu 31.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja