26,4 C
Warszawa
wtorek, 6 czerwca, 2023

Na dobry początek

Program przewiduje dofinansowanie nowatorskich projektów stymulujących rozwój dzieci w wieku od 3 do 9 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej. W ramach programu można również uzyskać dotacje na projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
600.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 20.000 zł, 100%.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
4-6 miesięcy (minimum 120 dni), 2.01-30.06.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Jednostki samorządu terytorialnego.
6. Publiczne szkoły podstawowe.
7. Publiczne przedszkola.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat z gmin liczących nie więcej niż 25.000 mieszkańców, uwzględniające zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację.
Projekty mogą być zgłaszane w ramach dwóch ścieżek:
1. Ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-9 lat.
2. Ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) – projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cele:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.
2. Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na:
a) interakcję między dziećmi,
b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
c) kreatywność,
d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).
Koszty kwalifikowalne:
– przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
– zakup pomocy dydaktycznych,
– zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
– doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki projektu (maks. 4.000 zł brutto),
– usługa księgowa związana z projektem (maks. 500 zł brutto),
– koordynacja projektu (maks. 1000 zł brutto).
Koszty niekwalifikowalne:
– inwestycje i remonty;
– bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);
– organizacja jednorazowych warsztatów / zajęć / kursów przez grantobiorcę;
– studia podyplomowe;
– nagrody pieniężne.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.
Wsparcie otrzyma 30 projektów.
Termin składania wniosków: 
31 maja 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o konkursie na stronie Fundacji BGK
Kontakt:
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego
Marcel Kupis
email:

Temat: GRANTY NA NOWATORSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE
Wysokość wsparcia: maks. 20.000 zł, 100%.
Budżet programu: 600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • NGO
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
 • Przedszkole
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja
Poprzedni artykułFloriany
Następny artykułodLOTTOwa jazda

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
689ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

INNE PROGRAMY