AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

1.000.000 zł.
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Głównym celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł (2021).
Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł.
Wkład własny: min. 10% (wkład finansowy).
Czas trwania projektu: 6 miesięcy, 01.08.2022 – 01.02.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Innowacyjne projekty aktywizacji społecznej skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców.
W ramach projektów należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Cel: zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.
Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% budżetu projektu. Do kosztów administracyjnych zalicza się wyłącznie wynagrodzenie koordynatora zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w danej edycji konkursu.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
8 czerwca 2022
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków (2021)
Kontakt:  
Fundacja PZU
Anna Maślańska
amaslanska@pzu.pl
T: 22 582 30 63

Ważne AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Wysokość wsparcia maks. 90%, do 50.000 zł.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}