EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Turnusy Uśmiechu

BEZPŁATNY WYPOCZYNEK DLA DZIECI
Celem konkursu jest realizacja pomysłów na 12-dniowe turnusy edukacyjne dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Turnusy stanowią połączenie aktywnego wypoczynku z nauką szkolną. W każdej edycji konkursu przyznaje się 3 nagrody.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać:
– publiczne szkoły podstawowe;
– zespoły szkół do których należy szkoła podstawowa lub zespół szkolno-przedszkolny;
– szkoły niepubliczne będące szkołami społecznymi prowadzonymi przez fundacje lub stowarzyszenia.
Wnioskodawcą nie może być:
– jednostka ani szkoła, która uczestniczyła w turnusach organizowanych przez Fundację ING Dzieciom w latach 2017 – 2019
i/lub
– została zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2020.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dwunastodniowe kolonie dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Edukacyjne Turnusy Uśmiechu stanowią połączenie aktywnego wypoczynku z nauką szkolną.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja ING Dzieciom.
Cel: realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe kolonie dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, które:
– przyczyniają się do poszerzania wiedzy przedmiotowej, w szczególności językowej, matematycznej, historycznej, przyrodniczej i geograficznej,
– przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży,
– wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych,
– promują aktywność społeczną uczniów i nauczycieli.
Nagroda: udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w 12-dniowych koloniach i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.
Pobyt w odbędzie się w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.
Kierownika turnusu zapewnia Fundacja ING Dzieciom.
Turnusy odbywają się w następujących terminach:
24.02-06.03.2020, 09-20.03.2020, 23.03-03.04.2020.
W każdej edycji konkursu przyznaje się 3 nagrody.
Kryteria oceny wniosków:
1. Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu.
2. Innowacyjność metod pracy z daną grupą.
3. Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej Wnioskodawcy.
4. Zaangażowanie Uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu.
5. Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność do potrzeb grupy oraz planowanych działań.
6. Dobre zaplanowanie działań – na ile projekt turnusu jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania.
Termin składania wniosków:
29 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/aktualnosci/aktualnosci-home/konkurs-edukacyjne1-2020
https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/konkurs-turnus-edukacyjny-2020
Kontakt:  
Fundacja ING Dzieciom
ul. 11 listopada 12, 43-460 Wisła
fundacja@ingdzieciom.pl
T: +48 338 55 22 83
https://www.ingdzieciom.pl/kontakt

Ważne BEZPŁATNY WYPOCZYNEK DLA DZIECI
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}