AKTUALNE TEMATY

140 mln zł od NCBR na wspólne projekty naukowców i przedsiębiorców

Łącznie 140 mln zł przeznaczy NCBR na dofinansowanie innowacyjnych projektów, które będą realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Nabór wniosków do piątego konkursu “Projekty aplikacyjne” ruszy 4 marca i potrwa do 30 kwietnia.
Celem konkursu “Projekty aplikacyjne” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w polskim przemyśle. Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, którego miałby dotyczyć grant – ale niezbędne jest, aby projekty wpisywały się w tzw. krajową inteligentną specjalizację.
“Program zakłada powstanie rozwiązań, które będą nowatorskie w skali całej Polski. Chcemy, aby innowacje, które otrzymają wsparcie, realnie służyły gospodarce i społeczeństwu oraz były odpowiedzią na konkretne potrzeby” – podkreśla cytowany w przesłanym PAP komunikacie prasowym wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.
W dotychczas zrealizowanych czterech konkursach dofinansowanie uzyskało ponad 110 projektów, na wsparcie których NCBR przeznaczyło ponad pół miliarda złotych. Wśród nich znalazła się m.in. nowatorska dla branży poligraficznej technologia rasteryzacji obrazu wykorzystywana w procesach drukowania czy system inteligentnych znaków drogowych.
“Efekty prac badawczych, które prowadzone są na polskich uczelniach często zostają w czterech ścianach laboratorium czy sali wykładowej” – tłumaczy dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski, cytowany w komunikacie prasowym. “+Aplikacyjne+ znaczy możliwe do zastosowania w praktyce. Dzięki temu konkursowi udaje nam się skutecznie przekonać naukowców do komercjalizacji i wdrażania ich rozwiązań” – dodaje.
O dofinansowanie w ogłoszonym właśnie konkursie będą mogły starać się wyłącznie konsorcja – złożone maksymalnie z pięciu podmiotów – w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Ubiegające się o wsparcie projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych – lub wyłącznie tych ostatnich.
Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Podobnie jak w przypadku innych konkursów NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, miejsce realizacji projektu musi znajdować się w regionie słabiej rozwiniętym – czyli poza województwem mazowieckim.
Zespoły eksperckie oceniać będą to, czy zgłoszone projekty wpisują się w “krajową inteligentną specjalizację”, jak również opłacalność wdrożenia: czy pomysły mają potencjał rynkowy i czy znajdą klientów. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimalnie 1 mln zł.
Nabór wniosków potrwa od 4 marca do 30 kwietnia br. Konkurs realizowany jest w ramach działania 4.1. “Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałania 4.1.4 “Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie NCBR:
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-14142019-projekty-aplikacyjne

Źródło: Serwis Nauka w Polsce, http://www.naukawpolsce.pap.pl , Informacja z dnia 4.02.2019.

 

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}