AKTUALNE TEMATY

Dodatkowe pieniądze na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawowych

W tym roku 40 mln zł, a w sumie 200 mln zł rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie. Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych – między innymi na te działania przeznaczone są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 kwietnia br.
Rada ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Kto może uzyskać dofinansowanie?
Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
Jak uzyskać dofinansowanie?
Organy prowadzące szkoły muszą złożyć wnioski do wojewody. W przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek należy złożyć do tego ministra.
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:
1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.
UWAGA! Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane się w ramach tylko jednego działania – pierwszego lub drugiego czyli albo na doposażenie stołówek lub wyposażenie jadalni.
Co można kupić w ramach dofinansowania?
Za środki przekazane organom prowadzącym w ramach modułu 3 będzie można kupić:
1. usługi remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków;
2. niezbędne wyposażenie kuchni w stołówkach szkolnych, w tym w szczególności:
a) stanowiska mycia rąk, w szczególności umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody,
b) stanowiska sporządzania potraw i napojów oraz produkcji ciast, w szczególności stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarkę z zamrażarką, zmywarkę do naczyń, piec konwekcyjno- parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy,
c) stanowiska obróbki wstępnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i cieplej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej, drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania warzyw i owoców, krajalnice z przystawkami,
d) stanowiska obróbki cieplnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, taborety podgrzewcze, trzony kuchenne z wyciągami, patelnie elektryczne,
e) stanowiska produkcji potraw z mięsa, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania mięsa,
f)  stanowiska ekspedycji potraw i napojów, w szczególności stół do ekspedycji potraw, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne,
g) stanowiska mycia naczyń, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, pojemnik na odpadki, zmywarkę do naczyń, sprzęt do dezynfekcji;
3. niezbędne wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, szczególności stoły, krzesła, zastawę stołową, tace, kosze na odpady, termosy gastronomiczne
W każdym z działań można też zakupić usługi remontowo- adaptacyjne, np. malowanie ścian, wymiana posadzki, ułożenie kafelków itp.
Ile wynosi dofinansowanie?
Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:
80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują;
25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).
Na realizację modułu 3 programu w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 mln zł, pochodzących z budżetu państwa:
1. w 2019 r. – 40 mln zł,
2. w 2020 r. – 40 mln zł,
3. w 2021 r. – 40 mln zł,
4. w 2022 r. – 40 mln zł,
5. w 2023 r. – 40 mln zł.
Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Program składa się z 3 modułów:
– 1 moduł dla dzieci i młodzieży;
– 2 moduł dla osób dorosłych,
– 3 moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł.
Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej.
Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Szczegółowych informacji dotyczących realizacji modułu 3 Programu udziela Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN – tel. 22 34-74-228. Informacji dotyczących realizacji modułu 1-2 programu udziela MRPiPS.
Program:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001007/O/M20181007.pdf
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317558

Źródło: Departament Informacji i Promocji, Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), www.gov.pl/web/edukacja. Komunikat z dnia 05.02.2019. Publikacja wraz z adaptacją i wykorzystaniem grafiki na podstawie licencji CC BY 3.0 PL.