AKTUALNE TEMATY

„Od wykluczenia do aktywizacji” – znamy wyniki konkursów

Wsparcie dla ok. 500 osób w ramach zwycięskich projektów w programie „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” – edycja 2019.
O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 4 konkursów:
1. “Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r.
2. “Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno – zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” – edycja 2019 r.
3. “Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”- edycja 2019 r.
4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”
Dofinansowanie otrzymały 23 oferty: 9 w konkursie I, 5 w konkursie II oraz 9 w konkursie III.
W konkursie IV nie złożono żadnej oferty.
Ze względu na to, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane planowane jest ogłoszenie konkursów uzupełniających.
Głównym celem programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” jest identyfikacja potrzeb, inicjowanie oraz wzmocnienie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez utworzenie nowego poszerzonego profilu usług reintegracyjnych wzbogaconego o problematykę podnoszenia wartości społecznych i kwalifikacji zawodowych realizowanego przez podmioty zatrudnienia socjalnego.
Wyniki otwartych konkursów ofert w ramach programu “Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL. Komunikat z dnia 07.02.2019.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}