AKTUALNE TEMATY

MRiRW: Dodatkowe 18,3 mln zł z ARIMR na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach pomocy krajowej udostępniła dodatkową pulę środków na kredyty preferencyjne. Na dopłaty do oprocentowania kredytów przeznaczono środki w kwocie 18,3 mln zł.
W ramach powyższych środków istnieje możliwość ubiegania się przez rolników o udzielenie kredytów przeznaczonych na inwestycje w rolnictwie oraz wznowienie produkcji po szkodach wywołanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Dodatkowe środki pozwolą uruchomić akcję kredytową kredytów inwestycyjnych w wysokości 3 mld zł oraz zastosowanie dopłat do ich oprocentowania w kwocie 10 mln zł. W przypadku tak zwanych kredytów “klęskowych” limit akcji kredytowej wynosi 1 mld zł, a dopłaty do ich oprocentowania 8,3 mln zł.
Kredyty preferencyjne mogą być przeznaczone m.in. na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków oraz rybactwie śródlądowym, w tym na zakup gruntów rolnych, budowli i budynków jak również maszyn i urządzeń służących do produkcji rolnej.
O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości SA i SGB-Banku SA, a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas SA, Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO SA, Santander Bank Polska SA.
Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce “Pomoc krajowa” na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), https://www.gov.pl/web/rolnictwo. Komunikat z dnia 08.02.2019.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}