EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Dobry jak chleb

ok. 100.000 zł.
dotacje na posiłki dla uczniów
Program ma na celu objęcie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na udokumentowany zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków dla dzieci. Wnioski mogą składać wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z całej Polski.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: ok. 100.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. ok. 7.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z całej Polski.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dożywianie dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.
Dofinansowanie może być przeznaczone tylko na udokumentowany zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków dla dzieci.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”.
Cel: obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.
Czynniki mające wpływ na decyzję o przyznaniu dofinansowania:
– wielkość gminy, w której jest położona szkoła,
– sytuacja ekonomiczno-społeczna gminy,
– ilość dzieci wymagająca dożywiania,
– wielkość szkoły,
– ilość środków posiadanych przez Fundację.
Termin składania wniosków:  
27 lutego 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.pfpd.org/?p=1787
Kontakt:  
http://www.pfpd.org/?page_id=781

Ważne dotacje na posiłki dla uczniów
Wysokość wsparcia maks. ok. 7.000 zł.
Budżet programu ok. 100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja