KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Program dotacyjny dla Dyskusyjnych Klubów Książki

2.000.000 zł.
dofinansowanie funkcjonowania dyskusyjnych klubów książki
Celem programu jest ożywienie i rozwój działalności Dyskusyjnych Klubów Książki (DKK). Wnioski o dofinansowanie mogą składać wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa. W ramach dotacji nie można finansować remontów i zakupu środków trwałych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: kwota wynikająca z algorytmu:
liczba klubów w województwie wg stanu na 31.12.2018 x 1,1 x 1.200 zł (szacowany koszt prowadzenia klubu w 2019 r.).
Wkład własny: nie jest obowiązkowy, ale wpływa na punktację projektu.
Czas trwania projektu: do końca roku kalendarzowego, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Ożywienie i rozwój działalności Dyskusyjnych Klubów Książki (DKK). Wśród kwalifikowanych zadań znajduje się:
– prowadzenie ewidencji DKK,
– utrzymywanie kontaktu z Klubami,
– aktywne zachęcanie do tworzenia kolejnych Klubów,
– zakup kompletów książek,
– dystrybuowanie książek do Klubów,
– organizowanie szkoleń dla moderatorów i spotkań autorskich,
– organizowanie działań w ramach ogólnopolskich akcji czytelniczych,
– wspieranie powstawania recenzji, relacji ze spotkań Klubów itp.,
– współpraca z mediami w zakresie działalności DKK.
W ramach dotacji nie można finansować remontów i zakupu środków trwałych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Książki.
Cele:
– promocja kultury literackiej i czytelnictwa,
– ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych,
– zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych,
– inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie,
– popularyzacja idei Dyskusyjnych Klubów Książki w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ten ruch.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w programie.
Termin składania wniosków:
9 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://instytutksiazki.pl/kluby-ksiazki,6,program-dotacyjny-dla-dkk,11.html
Kontakt:  
Dariusz Kawa
T: 514 789 013
d.kawa@instytutksiazki.pl
Katarzyna Humeniuk
dkk@instytutksiazki.pl

Ważne dofinansowanie funkcjonowania dyskusyjnych klubów książki
Wysokość wsparcia kwota wynikająca z algorytmu: liczba klubów w województwie wg stanu na 31.12.2018 x 1,1 x 1.200 zł (szacowany koszt prowadzenia klubu w 2019 r.).
Budżet programu 2.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Rodzaj wsparcia
  • dotacja