AKTUALNE TEMATY

Coraz większe zainteresowanie programem Sokół

Środki z programu Sokół są przeznaczane na wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził 1 lutego 2019 r. szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach tego programu.
Szkolenie zostało zorganizowane w związku z trwającym obecnie naborem wniosków do programu Sokół. Przypominamy, że dokumenty można składać w NFOŚiGW do 28 lutego 2019 r.
Więcej szczegółowych informacji o samym naborze znajduje się pod adresem: ,,Nabór IV”
Podczas szkolenia 1 lutego 2019 r. aż 60 osób zostało zapoznanych przez ekspertów NFOŚiGW ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi specyfiki programu Sokół. W tym m.in. z różnicami pomiędzy wnioskami o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych, zasadami przygotowania wniosków w zakresie finansowym i merytorycznym oraz dopuszczalności pomocy publicznej.
Zebrani zapoznali się również z ofertą finansową NFOŚiGW adresowaną do tych z przedsiębiorców, którzy zdecydowaliby się na pozyskanie Świadectw Weryfikacji innowacyjnych technologii ETV. Więcej danych na ten temat można znaleźć pod adresem: ,,Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce” .
Ci, którzy nie mieli możliwości dotrzeć na szkolenie w ramach programu Sokół, mogą skorzystać z udostępnionych poniżej prezentacji omawianych podczas ww. spotkania:
1. Program Sokół – informacje ogólne,
2. Program Sokół – ocena finansowa,
3. Program Sokół – pomoc publiczna,
4. Pogram Sokół – kryteria oceny, instrukcja wypełniania wniosku,
5. Program ETV – informacje ogólne.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), nfosigw.gov.pl. Informacja prasowa z dnia 13.02.2019.