AKTUALNE TEMATY

Coraz większe zainteresowanie programem Sokół

Środki z programu Sokół są przeznaczane na wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził 1 lutego 2019 r. szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach tego programu.
Szkolenie zostało zorganizowane w związku z trwającym obecnie naborem wniosków do programu Sokół. Przypominamy, że dokumenty można składać w NFOŚiGW do 28 lutego 2019 r.
Więcej szczegółowych informacji o samym naborze znajduje się pod adresem: ,,Nabór IV”
Podczas szkolenia 1 lutego 2019 r. aż 60 osób zostało zapoznanych przez ekspertów NFOŚiGW ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi specyfiki programu Sokół. W tym m.in. z różnicami pomiędzy wnioskami o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych, zasadami przygotowania wniosków w zakresie finansowym i merytorycznym oraz dopuszczalności pomocy publicznej.
Zebrani zapoznali się również z ofertą finansową NFOŚiGW adresowaną do tych z przedsiębiorców, którzy zdecydowaliby się na pozyskanie Świadectw Weryfikacji innowacyjnych technologii ETV. Więcej danych na ten temat można znaleźć pod adresem: ,,Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce” .
Ci, którzy nie mieli możliwości dotrzeć na szkolenie w ramach programu Sokół, mogą skorzystać z udostępnionych poniżej prezentacji omawianych podczas ww. spotkania:
1. Program Sokół – informacje ogólne,
2. Program Sokół – ocena finansowa,
3. Program Sokół – pomoc publiczna,
4. Pogram Sokół – kryteria oceny, instrukcja wypełniania wniosku,
5. Program ETV – informacje ogólne.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), nfosigw.gov.pl. Informacja prasowa z dnia 13.02.2019.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}