AKTUALNE TEMATY

Pomoc wyczekana. Program Opieka 75+ odpowiedzią na potrzeby seniorów

– Jedna z seniorek napisała wiersz, w którym nazwała mnie aniołem. Wtedy zrozumiałam, jak ważną pracę, my opiekunowie wykonujemy. Dla wielu osób starszych jesteśmy jedynym wsparciem w codziennym życiu – mówi opiekunka z 15-letnim stażem. Dzięki programowi Opieka 75+ gminy zwiększają liczbę godzin usług dla seniorów.
Program Opieka 75+ realizowany jest w gminach miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystępują do realizacji programu, uzyskują finansowe wsparcie w realizacji  usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
– Jedna z moich podopiecznych ma 99 lat i jest uzależniona od mojej opieki. U tej seniorki prowadzę całe gospodarstwo domowe. Oznacza to, że planuję domowe wydatki, opłacam rachunki i robię zakupy. Gotuję i sprzątam. Zawsze też muszę znaleźć czas, żeby w tym zabieganiu usiąść i porozmawiać z osobą, którą się opiekuję – mówi Dorota Puchała z Polic, która od 20 lat pracuje jako opiekun. Obecnie pani Dorota ma troje podopiecznych, w tym osobę po udarze i osobę leżącą.
– Osoby starsze często są samotne. Zdarza się, że członkowie rodzin chętnie współpracują, ale aktualnie opiekuję się seniorami pozostawionymi samym sobie. Zauważyłam, że starsi ludzie szukają wymówek dla dzieci i wnuków. Mówią, że muszą pracować, że migrowali, że nie mogą z nimi być. Cały czas uczę się, jak najlepiej ich wspierać – mówi Dorota Puchała.

Program skierowany do osób samotnych i pozostających w rodzinach
W 2019 r. program będzie realizowany w rozszerzonej formie, tj. będzie skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach. Ponadto, w roku 2019 z programu będą mogły skorzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana ta spowoduje, iż program obejmie zasięgiem większą liczbę gmin.

W  roku  2017  pomocą  w  formie  usług  opiekuńczych,   w tym specjalistycznych  usług opiekuńczych, objęto 105 745 osób, czyli o 6 proc. więcej (ponad 6 tys. osób) niż w roku 2016, w  którym  tą  pomocą  objęto  99 368  osób.
– Moi podopieczni wyczekują mojej obecności. Obecnie mam pod opieką cztery osoby, przy czym jedną od miesiąca. Właśnie ta nowa podopieczna czeka na mnie najbardziej, bo wniosłam w jej życie normalność – opisuje Jolanta Gronowska, opiekun z 15-letnim stażem. Jak dodaje, jedno ze zdarzeń utkwiło opiekunce szczególnie w pamięci. – Kiedyś jedna z seniorek napisała wiersz, w którym nazwała mnie aniołem. Wtedy zrozumiałam, jak ważną pracę, my opiekunowie wykonujemy. Jesteśmy wsparciem w codziennym życiu – mówi Jolanta Gronowska.

Seniorzy czują, że otrzymują rekompensatę po wielu latach pracy

W małych miastach starsi ludzie mogą liczyć czasem na odwiedziny sąsiadów, ale wciąż potrzebują regularnej opieki i poczucia bezpieczeństwa.  – Wsparcie państwa w realizacji tak ważnego zadania, jakim jest zapewnienie opieki seniorom w dobie starzejącego się społeczeństwa, jest niezmiernie ważna – mówi Ilona Kulik, kierownik działu usług opiekuńczych z Ośrodka Pomocy Społecznej z Police. Dodaje, że usługami opiekuńczymi w ramach programu Opieka 75+ w 2018 r. objętych zostało 25 osób. Na rok 2019 Gmina Police ponownie wystąpiła o dotację w ramach Programu i podwoiła liczbę osób na 50, które chciałby wesprzeć. – Zainteresowanie programem jest duże – uzasadnia Ilona Kulik.  – Seniorzy są zadowoleni, że mogą skorzystać z tej oferty. Mają zwiększone poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia, że państwo polskie o nich pamięta. Jak twierdzą stanowi to dla nich rekompensatę po wielu latach pracy dla naszego kraju – dodaje.
Z kolei Jolanta Moszczyńska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach mówi, że ośrodek jest uczestnikiem pierwszej edycji programu Opieka 75+.
– Dzięki realizacji programu można było skierować dodatkową pomoc  dla 33 osób. W roku 2019 również  pragniemy kontynuować program Opieka 75 +, gdyż seniorzy już nie chcą zmniejszenia godzin usług – mówi Jolanta Moszczyńska.

Opieka 75+ wsparciem dla gminnego budżetu

– Starzejące się społeczeństwo oraz coraz mniejsza chęć członków rodziny do zapewniania opieki, powoduje tendencję wzrostową osób, które potrzebują wsparcia w formie usług opiekuńczych – mówi Gabriela Poniedziałek-Petruk, dyrektor MOPR w Świnoujściu Przyznaje, że możliwość pozyskania dofinansowania z budżetu państwa części kosztów realizacji zadania w zakresie świadczenia usług dla osób w wieku powyżej 75 lat, pozwala na odciążenie budżetu miasta w tym zakresie. W Świnoujściu w 2018 roku usługami opiekuńczymi ogółem objętych było 245 seniorów, z tego w ramach programu Opieka 75+ objęto 50 osób. Osoby objęte usługami w ramach programu w minionym roku stanowiły ok. 20 proc. ogółu wszystkich osób korzystających z usług opiekuńczych.
– Usługi opiekuńcze w naszej gminie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – mówi Zofia Krzemieńska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim mógł zwiększyć liczbę godzin usług opiekuńczych i wesprzeć pomocą nowe środowiska osób samotnych, które ukończyły 75 lat. Programem w gminie objętych było do czerwca 2018 roku. 10 osób, natomiast od lipca 2018r. 12 osób. – Program zapewnia nam dofinansowanie kosztów, jakie ponosimy realizując usługi opiekuńcze w naszej gminie – mówią pracownicy.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL. Komunikat z dnia 15.02.2019.

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}