WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

RITA – Współfinansowanie

dofinansowanie współpracy międzynarodowej
Program ma na celu współfinansowanie wysokiej jakości projektów współpracy międzynarodowej realizowanych wspólnie z partnerami z takich krajów jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina oraz Uzbekistan. Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia jest otrzymanie dotacji na realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 30%, do 40.000 zł.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Stowarzyszenia i fundacje.
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty zbieżne pod względem obszaru geograficznego i tematycznego z celami i zakresem działania programu RITA.
Program RITA dotyczy następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.
Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:
– problemy społeczne, socjalne;
– edukacja i wychowanie;
– rozwój przedsiębiorczości;
– dziedzictwo kulturowe;
– rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
– rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
– rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.
Wnioskować można tylko o współfinansowanie tych projektów, które otrzymały już podstawowe dofinansowanie z innego źródła.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Cel: współfinansowanie realizacji wysokiej jakości projektów, które otrzymały dotację na realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych.
Na etapie wnioskowania o wkład własny do RITA niezbędna jest decyzja o dofinansowaniu, nie jest wymagana podpisana umowa dotacji z innym donorem ani fizyczne posiadanie środków na koncie.
Dotacja z podstawowego źródła powinna stanowić minimum 50% całego budżetu projektu a dotacja wnioskowana z programu RITA – nie więcej niż 30% budżetu.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
http://programrita.org/wklady-wlasne
Kontakt:  
Anna Kertyczak
anna.kertyczak@fed.org.pl
T: +48 605 787 757
dni robocze w godz. 10:00-17:00

Ważne dofinansowanie współpracy międzynarodowej
Wysokość wsparcia maks. 30%, do 40.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia
  • dotacja