INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Program MKiDN – Film

4.955.500 zł.
DOTACJE NA PROMOCJĘ KINEMATOGRAFII
Program ma na celu promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Środki programu mają za zadanie wspomóc finansowo wybrane, znaczące przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, reprezentujące wysoki poziom artystyczny i adekwatny potencjał promocyjny.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 4.955.500 zł.
Wysokość wsparcia: min. 20.000 zł – maks. 600.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: maks. 3 lata, 01.01.2021 – 31.12.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i jednostki samorządu terytorialnego.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim prezentujących dokonania polskiej i światowej kinematografii:
Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy, konkursy.
Zadanie nr 2: zadania multimedialne i interdyscyplinarne realizowane w szczególności w formule on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu kinematografii.
Ze środków programu nie można finansować:
1. Zadań dofinansowanych w ramach innych programów MKiDN oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
2. Zadań dotyczących tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów. 3. Zadań dotyczących opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
4. Kosztów infrastruktury kultury.
Opis  
Organizatorami programu są  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.
Cel: promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski w programie.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek 14 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków są informowani o ewentualnych błędach i uchybieniach formalnych we wniosku.
Termin składania wniosków:
3 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/film3
Kontakt:  
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
programfilm@fina.gov.pl
Katarzyna Orman – Kielczyk
Katarzyna.Orman-Kielczyk@fina.gov.pl
T: 22 182 47 69 lub 788 952 222 (godz. 10:00 – 14:00)
Joanna Kudelska
Joanna.Kudleska@fina.gov.pl
T: 22 182 47 69 (godz. 10:00 – 14:00)

 


Ważne DOTACJE NA PROMOCJĘ KINEMATOGRAFII
Wysokość wsparcia min. 20.000 zł - maks. 600.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 4.955.500 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}