INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Program MKiDN – Film

5.750.000 zł.
dotacje na promocję polskiej kinematografii
Program ma na celu promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Środki programu mają za zadanie wspomóc finansowo wybrane, znaczące przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, reprezentujące wysoki poziom artystyczny i adekwatny potencjał promocyjny.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 5.750.000 zł (2019).
Wysokość wsparcia: min. 20.000 zł – maks. 600.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: maks. do końca 2021 r.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i jednostki samorządu terytorialnego.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących dokonania polskiej i światowej kinematografii:
Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy, konkursy.
Zadanie nr 2: wystawy o tematyce filmowej wraz z katalogami.
Zadanie nr 3: zadania interdyscyplinarne, w przypadku których tematyka filmowa stanowi istotny element koncepcji programowej.
Ze środków programu nie można finansować:
1. Zadań dofinansowanych w ramach innych programów MKiDN oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
2. Zadań dotyczących tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów. 3. Zadań dotyczących opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
Opis  
Organizatorami programu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.
Cel: promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek 14 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków są informowani o ewentualnych błędach i uchybieniach formalnych we wniosku.
Termin składania wniosków:
29 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/film.php
Kontakt:  
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa
programfilm@fina.gov.pl
Beata Włodarczyk
Anna Krawczyk
Katarzyna Orman – Kielczyk
T: (22) 182 47 69

 


Ważne dotacje na promocję polskiej kinematografii
Wysokość wsparcia min. 20.000 zł - maks. 600.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 5.750.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja