WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Polska pomoc – zapewnienie wkładów własnych dla polskich organizacji pozarządowych

1.000.000 zł.
finansowanie wkładów własnych
W ramach niniejszego naboru można uzyskać dofinansowanie dotyczące wkładu własnego do projektów o charakterze humanitarnym realizowanych w wybranych państwach Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Projekt musi być elementem przedsięwzięcia, które będzie lub jest współfinansowane ze środków innych niż budżet państwa.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2019.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja działań o charakterze humanitarnym w: Syrii lub/i Libanie lub/i Jordanii lub/i Iraku lub/i Jemenie lub/i Palestynie lub/i Turcji lub/i Somalii lub/i Sudanie Południowym lub/i Ugandzie.
Projekt musi być elementem przedsięwzięcia, które będzie lub jest współfinansowane ze środków innych niż budżet państwa, np. ONZ czy UE.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Cel: wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań humanitarnych, zgodnie z  założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019″, w odniesieniu do krajów objętych ww. dokumentem.
Projekt musi mieć charakter humanitarny i odpowiadać na zapotrzebowanie donatora na działania humanitarne.
Koszty administracyjne projektu nie mogą być wyższe niż 20% kwoty dotacji.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 2 oferty w ramach naboru.
Termin składania wniosków:
6 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa z informacją o naborze
Kontakt:  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa
http://www.polskapomoc.gov.pl/Napisz,do,nas,42.html

Ważne finansowanie wkładów własnych
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja