EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wielcy polscy matematycy znani i nieznani

130.000 zł.
konkurs o słynnych matematykach
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów, pod nadzorem nauczycieli, prac które kreatywnie przedstawią jeden z 7 tematów konkursowych związanych z sylwetkami polskich matematyków. W konkursie mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły zawodowe) a także organizacje pozarządowe działające dłużej niż 1 rok, które prowadzą działania na rzecz młodzieży.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Budżet programu: 130.000 zł.
Wysokość wsparcia: 4.000 – 6.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
1. Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły zawodowe).
2. Organizacje pozarządowe działające dłużej niż 1 rok, które prowadzą działania na rzecz młodzieży.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja mBanku.
Patronami konkursu są „Gazeta Wyborcza” i radio TOK FM.
Cel: przypomnienie sylwetek wielkich polskich matematyków i promocja ich wybitnych osiągnięć wśród młoddzieży.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów, pod nadzorem nauczycieli, prac które kreatywnie przedstawią jeden z 7 tematów konkursowych związanych z sylwetkami polskich matematyków:
1. Przedstawiciele Lwowskiej Szkoły Matematycznej.
2. Stanisław Ulam.
3. Przedstawiciele Warszawskiej Szkoły Matematycznej.
4. Karol Borsuk i Samuel Eilenberg.
5. Stanisław Zaremba.
6. Antonii Zygmund i Józef Marcinkiewicz.
7. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski.
Praca może mieć dowolną formę audiowizualną, tekstową lub graficzną (np. filmik, komiks, blog, grafika, gazetka szkolna, prezentacja, aplikacja mobilna).
Nagrody grantowe są przyznawane w każdej z 7 kategorii tematycznych:
– 6.000 zł za I miejsce,
– 5.000 zł za II miejsce,
– 4.000 zł za III miejsce.
Ponadto organizatorzy przyznają 5 wyróżnień po 3.000 zł oraz Grand Prix – nagrodę w wysokości 10.000 zł.
Termin składania wniosków:
10 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa z informacjami o programie
https://www.mbank.pl/informacje-dla-klienta/grupa-mbanku/post,8580,przedluzamy-nabor-prac-do-konkursu-%E2%80%9Ewielcy-polscy-matematycy%E2%80%9D.html
Kontakt:  
Fundacja mBanku
Senatorska 18 , 00-950 Warszawa
konkursfundacja@mbank.pl

Ważne konkurs o słynnych matematykach
Wysokość wsparcia 4.000 – 6.000 zł.
Budżet programu 130.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja