AKTUALNE TEMATY

EU Datathon 2019 – wystartował konkurs dotyczący otwartych danych

Image by Pexels on Pixabay
Urząd Publikacji Unii Europejskiej we współpracy z rumuńską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej oficjalnie zainaugurował trzecią edycję konkursu EU Datathon. Celem konkursu jest zachęcanie do korzystania z otwartych danych, publikowanych przez Unię Europejską. Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje umiejętności związane z danymi i innowacyjne pomysły. Mają też okazję do stworzenia sieci kontaktów i uzyskania wsparcia w celu dalszej realizacji swoich pomysłów po zakończeniu konkursu.
Uczestnicy konkursu proszeni są o opracowanie aplikacji i interaktywnych wizualizacji oferujących szerokiej publiczności, organom publicznym i przedsiębiorstwom nowe usługi lub nową wiedzę. Należy przy tym skorzystać z co najmniej jednego z zestawów danych udostępnianych przez instytucje i agencje UE lub międzynarodowych partnerów konkursu; dane te można połączyć z innymi zbiorami danych.
Startujące w konkursie zespoły mogą przedstawić swoje aplikacje w ramach jednej kategorii ogólnej lub dwóch kategorii tematycznych:
– Innowacyjne pomysły poprzez otwarte dane UE,
– Nowe informacje na temat ekonomii i finansów,
– Przeciwdziałanie zmianie klimatu.
Konkurs jest wspierany w ramach działania przygotowawczego Parlamentu Europejskiego pt. „Połączone otwarte dane w europejskiej administracji publicznej” oraz programu Komisji Europejskiej „ISA²” (rozwiązania interoperacyjne dla administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli).
Do wygrania nagrody pieniężne przyznawane w każdej z kategorii:
– 1. nagroda – 15 tys. euro,
– 2. nagroda – 7 tys. euro,
– 3. nagroda – 3 tys. euro.
Zwieńczeniem konkursu będzie konferencja, która odbędzie się 13 czerwca 2019 r. w Brukseli. Finaliści zaprezentują na niej swoje projekty przed jury składającym się z ekspertów oraz przed społecznością osób zainteresowanych otwartymi danymi.
Partnerzy UE Datathon 2019 to: Europejska Agencja Środowiska, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Eurostat, Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Budżetu, Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Wspólne Centrum Badawcze.
Po więcej informacji Organizator zaprasza na stronę EU DATATHON 2019.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji (MC), www.gov.pl/web/cyfryzacja. Komunikat z dnia 07.03.2019. Publikacja na podstawie licencji CC BY 3.0 PL.

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}