BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

POIR 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa: szybka ścieżka dla Programu Dostępność Plus

Każdy projekt wdrażany w ramach niniejszego naboru powinien mieć na celu realizację zasady dostępności. Wnioski o dotacje mogą składać przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw a także konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 50.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 1. Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych:
a) dla mikro- i małego przedsiębiorstwa:
– 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
– 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
b) dla średniego przedsiębiorstwa:
– 60% – 75%  kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
– 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
c) dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:
– 50% – 65%  kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
– 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
d) dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych.
2. Realizacja prac przedwdrożeniowych:
– de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
– usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Wkład własny: 10-75%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Przedsiębiorstwa.
2. Konsorcja przedsiębiorstw.
3. Konsorcja naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).
Nabór adresowany jest do podmiotów w regionach słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).
Liderem projekty musi być zawsze przedsiębiorstwo.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe.
Rezultat projektu musi mieć na celu realizację zasady dostępności.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
1.000.000 zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
2.000.000 zł – w przypadku pozostałych projektów.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50.000.000 euro.
Prace przedwdrożeniowe = maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
1) dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
2) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
Termin składania wniosków:
31 maja 2019
1 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-31112019-szybka-sciezka-dostepnosc-plus/
Kontakt:  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa
konkurs111-dostepnosc@ncbr.gov.pl
T: 515 061 515, 518 338 512, 512 260 334

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}